11:00 – 11:50 Tervituskohv
Osavõtjatel on võimalus teha giidi saatel ekskursioon TÜ Narva Kolledži ruumides
  Sissejuhatus
Juhatab Kristi Vinter
11:50 – 12:00 EHF tervitus ja foorumi avamine
Krista Loogma
12:00 – 12:20 Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ettekanne Elukestva õppe strateegia (EÕS 2020) rakendamisest
Loe ettekannet siit
12:20 – 12:40 Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktori Katri Raiki ettekanne haridusintegratsiooni kogemusest Eestis
12:40 – 13:15 Sissejuhatus rühmatöösse
  1) Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi direktori Kristi Vinteri ettekanne uuenevast õpikäsitusest ja sellega seotud väljakutsetest koolile ja õpetajale.
  2) Tallinna Ülikooli professori Krista Loogma ettekanne „Mida räägivad rahvusvahelise õpetajate ja õppimise uuringu TALIS tulemused õpetamise praktikast ja koolikliimast?“
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 16:00 Töö rühmades keskendub kolmele küsimusele:
  1) Mis see on mida mõistetakse uueneva ja oodatud õpikäsituse all ja millised väljakutsed sellega seotud on?
  2) Takistused õpikäsituse uuenemisel: miks pole uuenev(ad) õpikäsitused jõudnud kooli ja õpetamise praktikasse?
  3) Kuidas jõuda uueneva õpikäsituseni?
  Lahenduste otsimisel osalevad töörühmades ka erinevate haridusuuenduslikel põhimõtetel tegutsevate huvigruppide esindajad ja igas rühmatöö ruumis aitavad vahekokkuvõtteid teha kõrvalseisvad asjatundjad.

Loe kokkuvõtet rühmatöödest siit
16:00 - 16.45 Ettekanded/kokkuvõtted rühmatööde tulemuste põhjal
Juhatab Marju Lauristin
16:45 – 17:15 Foorumi kokkuvõtted
Marju Lauristin
17:30 Vastuvõtt osavõtjatele
18:00 Kojusõit