30. mail 2019 korraldas Eesti Haridusfoorum Tartus seminari-ümarlaua, kooskõlastatult HTM-ga strateegiaprotsessi toetamiseks ja visiooniideede selgitamiseks. Ülevaate seminarist andis Õpetajate Leht.

17. juunil toimub samalaadne kogunemine Tallinnas, Tallinna Ülikoolis kell 15.00-17.15 ruumis T-415

Ümarlaua päevakava
15.00-15.05 Sissejuhatus - Reet Laja
15.05-15.15 Kokkuvõte Eesti Kultuuri- ja Hariduse Kongressi töörühmade tööst – Astrid  Sildnik
15.15-15.30 Haridusstrateegia visiooni peamised ideed - Krista Loogma
15.30-17.00 Arutelu rühmades: visioonist strateegiani, fookus 1) visiooni põhiideed: heaolu, individuaalsed õpiteed ja õppimine "igal pool" 2) õpetaja
17.00-17.15 Kokkuvõtted
Kohvipaus - jooksev
 
Haridusstrateegia visioonidokumendiga saab tutvuda SIIN