Kuue riigi (Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Hispaania) partnerid viivad ellu Erasmus + strateegilise partnerluse projekti PULSE - täiskasvanuhariduse edendamine nutika lähenemisega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes.

Projekti eesmärgiks on arendada innovaatilisi, kvaliteetseid ja paindlikke täiskasvanute õppimisviise nutikatele väikeettevõtetele.

Siht- ja sidusrühmad: täiskasvanuhariduse arendajad ja pakkujad, nutikate väikeettevõtete personaliarenduse spetsialistid, avalikud asutused, kes vastutavad hariduse juhendamise ja nõustamise eest, varasema õppe eest tunnustatud organisatsioonid, tööandjate ühendused, ametiühingud, kaubandus- ja tööstuskojad ning täiskasvanute koolituse ühingud.

Projekti kestus: 01.09.2019-31.08.2021

Strateegilise partnerluse eesmärgid:

1. Uute mustrite väljaselgitamine, kuidas katta teadlike ja kvalifitseeritud inimressursside puudust.

2. Arendada kvaliteetseid ja paindlikke lähenemisviise olemasolevate inimeste potentsiaali ja motivatsiooni vabastamiseks.

3. Edendada uute personalijuhtimismudelite ja lähenemisviiside rakendamist nutikates väikeettevõtetes.

4. Soodustada täiskasvanuhariduse uute lähenemisviiside integreerimist inimressursside haldamisse, sealhulgas produktiivsema koostöö soodustamine erinevate täiskasvanute koolituste vahel.

Projekti väljundid: Valmivad metoodika AE integreerimiseks nutikatele väikeettevõtete personaliarendusmeetmetesse ning metoodika rakendamise juhised.

Projekti partnerid:

Koordinaator: Vidzemes Planosanas Regions (Läti)

Partnerid: Volkshochschule Im Landkreis Cham Ev (Saksamaa), Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion De Sevilla (Hispaania), Siauliu Prekybos, Pramones Ir Amatu Rumai (Leedu), Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu (Soome), Eesti Haridusfoorum (Eesti).