11. detsembril 2021 korraldas Eesti Haridusfoorum seminari "Eesti haridus - individuaalsed õpirajad ja avatud haridusruum", mis toimus Tallinnas kohvikus Lummus (Müürivahe 20).

Seminari sissejuhatuseks esitas Marju Lauristin ülevaate Hariduse arengukava 2035 võtmeküsimustest.

Seminar toimus kerilaua formaadis ning seda juhtis Ene-Silvia Sarv.

Seminari päevakava:

11.00-11.20 - rakendamine, sissejuhatus, enesemääratlus rühmadesse

11.20-12.00 - I rühmatöö “Ideaal”

12.00-12.30 - I üldistung “Ideaalid”

12.30-13.00 - II rühmatöö “Kogemused ja adutud idud“

13.00-13.30 - II üldistung “Kogemused ja adutud idud“

13.30-14.00 - lõuna, mõnus arutelu

14.00-14.30 - III rühmatöö “Vajalikud-võimalikud sammud“

14.30-15.00 - III üldistung “Vajalikud-võimalikud sammud“

15.00-15 30 - IV rühmatöö “Tegevuste ettepanekud-sisud-osalushindamine”. Väljund - ca 5 ettepanekut igalt rühmalt tegevuste/algatuste üldtabelisse ja nende osalushindamine.

15.30-16.00 - lõppsõnad - refleksioon - (järeltegevuste ettepanekud) rühmadelt ja peakeerutajatelt.

Seminar-kerilaua kokkuvõte ilmus 13. jaanuari 2022 Õpetajate Lehes.

Peakeerutaja Ene-Silvia Sarve kokkuvõte.