{article 76}{text}{/article}

23.11 kell 10.00-18.00 Teaduste Akadeemia saal, Tallinn

Teaduse keskne päev “Õppimise ja kasvatuse peegeldusi erinevates teadusvaldkondades”
Väitlusjuht Indrek Treufeldt

 

Kongressi 1. päev videos

Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere

{source}

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vvnj0eLykN8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

{/source}

 

Prof Marju Lauristin

{source}

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Agu45zreQIg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

Avakõne: EV president Kersti Kaljulaid

{source}

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dqPIbl5tlgc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

Ettekanne: The sustainable social construction of the future depends on effective education and effective application of sciences

Dr Alberto Zucconi (maailma Kunstide ja Teaduse Akadeemia varahoidja, Maailma Ülikoolide Konsortsiumi peasekretär)

{source}

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-L8Ax6UcwIs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

Ettekanne: Tänapäeva haridusest ja komplekssüsteemidest

Akadeemik Jüri Engelbrecht

{source}

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/edO-I9-zzBM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

Ettekanne: Neoliberalism hariduses ja teaduses Eesti moodi

Dr Kadri Aavik

{source}

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sbj_yRQTW5Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

Küsimused esitlejatele ja esitluste arutlus

{source}
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MLAwO3stpW8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

I paneel:
Ülikooli missioon ühiskonnas ning kõrghariduse, teaduspoliitika ja haridusteaduste kestlikkus

Prof Tiit Land, prof Aune Valk, akad Martti Raidal, akad Maarja Kruusmaa
modereerib prof Marju Lauristin

{source}

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cwjUlicWzno" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

{/source}

 

II paneel:
Teadus õppimise sisusse panustajana; erinevate teaduste panus õppimise sisu ning viiside ümbermõtestamisse, et valmistada inimesi ette elama üha keerulisemaks muutuvas maailmas

Akad Peeter Saari, prof Marek Tamm, akad Urmas Varblane, akad Jaan Undusk
modereerib akad Tarmo Soomere

{source}

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vvKhQ9WkdRo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

Paneel 3:
Haridus- ja kasvatusteaduste olukorrast; millised on peamised väljakutsed, milliseid probleeme märgatakse, kui head on teaduse tööriistad nende lahendamiseks, kas poliitiline, majanduslik, administratiivne jm surve jätab teadlastele piisavalt vabadust, kas olmasolev kompetents on rahuldav ja järelkasv piisav?

Prof Äli Leijen, prof Priit Reiska, prof Margus Pedaste, prof Katrin Niglas
modereerib prof Krista Loogma

{source}

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/k8jaB-K8BHo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

Kohapeal registreeritud sõnavõtud

{source}

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hkOC2EIQ_gQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

Tarmo Soomere – esimese päeva kokkuvõte 

{source}

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/o2y-CmxtrLQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

Päevakava

9.30 Registreerimine, tervituskohv
10.00-10.30 Avamine
Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ja prof Marju Lauristin
10.30-11.00 Avakõne: EV president Kersti Kaljulaid
11.00-11.30 Ettekanne: The sustainable  social construction of  the future depends on effective education and effective application of sciences
Dr Alberto Zucconi (maailma Kunstide ja Teaduse Akadeemia varahoidja, Maailma Ülikoolide Konsortsiumi peasekretär)
11.30-12.00 Ettekanne: Tänapäeva haridusest ja komplekssüsteemidest
Akadeemik Jüri Engelbrecht
12.00-12.30 Ettekanne: Neoliberalism hariduses ja teaduses Eesti moodi
Dr Kadri Aavik
12.30-13.00 Küsimused ja sõnavõtud eelnenud ettekannete alusel

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.00 I paneel: Ülikooli missioon ühiskonnas ning kõrghariduse, teaduspoliitika ja haridusteaduste kestlikkus
Prof Tiit Land, prof Aune Valk, akad Martti Raidal, akad Maarja Kruusmaa
modereerib prof Marju Lauristin

15.00-16.00 II paneel: Teadus õppimise sisusse panustajana; erinevate teaduste panus õppimise sisu ning viiside ümbermõtestamisse, et valmistada inimesi ette elama üha keerulisemaks muutuvas maailmas
Akad Peeter Saari, prof Marek Tamm, akad Urmas Varblane, akad Jaan Undusk
modereerib akad Tarmo Soomere

16.00-16.30 Kohvipaus

16.30-17.30 III paneel: Haridus- ja kasvatusteaduste olukorrast; millised on peamised väljakutsed, milliseid probleeme märgatakse, kui head on teaduse tööriistad nende lahendamiseks, kas poliitiline, majanduslik, administratiivne jm surve jätab teadlastele piisavalt vabadust, kas olmasolev kompetents on rahuldav ja järelkasv piisav?
Prof Äli Leijen, prof  Priit Reiska, prof Margus Pedaste, prof Katrin Niglas
modereerib prof Krista Loogma

17.30 Kohapeal registreeritud sõnavõtud ja päeva kokkuvõte

 

 ↑ Tagasi üles