Haridusstrateegia

-> Ümarlaud elukestva õppe strateegia suunal

-> Haridus- ja teadusministri ettekanne

-> Elukestva õppe strateegia 2020

Tark ja Tegus Eesti 2035

Artiklid seoses haridustrateegiaga Tark ja tegus Eesti 2035

-> Marju Lauristin. Visioonist reaalsuseks: kriisiaeg testib haridusuuendust
(Postimees 02.05.2020)

-> Ene-Silvia Sarv. E-õpe – kaosest sünnib kord. Loodetavasti.
(Postimehes 4.05.2020 avaldatud arvamusloo pikk alg- ja järelversioon)