EHF suurfoorum 2023

EHF 2023 toimus Narvas, Tartu Ülikooli Narva kolledži ruumides (Raekoja plats 2, 20307 Narva)  17.18. novembril 2023

Eestikeelsele haridusele üleminek on suur väljakutse, mis puudutab mitte ainult venekeelsete koolide õpetajaid ja lastevanemaid, vaid suurt osa kohalikke kogukondi ja kogu Eesti haridusüldsust.

Nende probleemide lahendamisele kaasa aitamiseks korraldasime 17.-18. novembril 2023 Narvas Eesti hariduse suurfoorumi, mille keskseks teemaks on kogukonna ja kooli koostöö ja lastevanemate kaasamine üleminekul eestikeelsele haridusele.

Kooli ja kogukonna koostöö eesti keelsele haridusele üleminekul

Foorumil osalesid õpetajad, lastevanemad, koolijuhid, riigi ja KOV esindajad, haridusteadlased, üliõpilased ja õppurid, ajakirjanikud.

EHF 2023 eesmärgiks on aidata kaasa kooli ja kogukonna ning perede koostööle eestikeelsele hariduse üleminekul, teha ühiste arutelude ja uuringute tulemuste alusel ettepanekuid lastevanemate kaasamiseks ning kõigi osapoolte paremaks valmisolekuks eesseisvate muutustega.

Foorumi kava:

Reede, 17. november Päevajuhid Kerda Eiert, Ida-Viru Haridusklastri koordinaator ja Marika Saar, EHF, MTÜ Hea hariduskorraldus konsultant

Esimese päeva salvestus

14.00–15.00 osalejate saabumine, tervituskohv

15.00 Foorumi avasõna

15.05 Indrek Reimand, Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor

15.10–15.30 Irene Käosaar, Narva Eesti Riigigümnaasiumi direktor. Narva vaade probleemidele seoses eestikeelsele haridusele üleminekul. ESITLUS

15.30–16.10 Kristina Kallas, haridusminister. Eestikeelne haridus kõigile – kus me praegu reformiprotsessis asume, milliste probleemidega tegeledes vajame paremat koostööd riigi, kogukondade, perede ja koolide vahel? ESITLUS

16.10–16.30 küsimused ministrile

16.30–17.00 Maria Erss, TLÜ õppekavateooria dotsent ja Liudmila Zaichenko, TLÜ doktorant.   Teadlase pilk koolikultuuri vaatenurgast: Mida teame eesti- ja venekeelsete koolide kultuurierinevustest? Õpilaste ja õpetajate kogemused ja venekeelsete õpetajate kultuuriline identiteet. ESITLUS

17.00–18.00 paneelarutelu: Mida annab eestikeelne haridus vene noorele ja venekeelsele kogukonnale tervikuna? Osalevad lapsevanem, ajakirjanik, poliitik, noorte esindaja, õpetaja

Modereerib Marju Lauristin

18 30–20.30 EHF vastuvõtt ja vaba keskustelu  kohvikus ’Muna’

Laupäev, 18. november

9.15–10.00 Hommikukohv

10.00–10.45 Marju Lauristin, TÜ emeriitprofessor, EHF juhatuse liige. Lastevanemate, õpetajate ja avalikkuse hinnangud eestikeelsele haridusele ülemineku probleemidest (uuringutulemused) ESITLUS

10.45–11.15 Andero Uusberg, TÜ käitumispsühholoogia kaasprofessor. Kuidas muutustega psühholoogiliselt toime tulla ESITLUS

11.20–11.30 Laudkondade töö sissejuhatus (Marju Lauristin)

11.30–13.00 Arutelu laudkondades ja ettepanekute sõnastamine: kuidas saavutada nii õppijate kui õpetajate, nii koolide kui  kodude jaoks turvaline ja koostöine üleminek eestikeelsele haridusele?

13.00–14.00 Lõuna

14.00–15.15 Laudkondade kokkuvõtted, ettepanekute esitamine

15.15–15.45 Foorumi kokkuvõtted, refleksioonid (HTM esindaja, Lastevanemate liidu esindaja, koolijuht, Tartu Ülikooli esindaja)

15.45 Foorumi lõppdokumendi vastuvõtmine: pöördumine hariduse osapoolte poole konkreetsete soovitustega, mida teha kooli ja kodude koostöö parandamiseks ja eestikeelsele haridusele turvalise ülemineku tagamiseks


Suurfoorumi ülevaade Õpetajate Lehes