Kogumik 2018-2020

Eesti Haridusfoorum 2018–2020
Haridus – meie ühine vastutus

See Eesti Haridusfoorumi (EHF) kogumik annab vaate ühe juba 25 aastat edasi sammuva vabaühenduse peamistest tegevustest viimaste aastate jooksul ning koondab EHF haridus- ja kultuurimõtte arenguid selles ajas. 2018. aastal läbi viidud kolmepäevasele haridus- ja kultuurikongressile eelnes ja järgnes ridamisi arutelusid Eesti 2035 haridusvisiooni ja -strateegia kujundamiseks, mille tulemused on kogumiks ära toodud.

-> Ülevaade OECD projektist „Haridus 2030“
Pille Liblik
haridus- ja teadusministeerium, üldharidusosakonna asejuhataja (õppekavad), projekti „Haridus 2030“ koordinaator Eestis 2016‒2018

-> Kaido Ole. Isamaakõne
Kaido Ole ettekanne Hariduse ja Kultuuri Kongressil 24. novembril 2018 Tallinnas Estonia kontserdisaalis

-> Martin Saar. Isamaakõne
Martin Saare ettekanne Hariduse ja Kultuuri Kongressil 24. novembril 2018 Tallinnas Estonia kontserdisaalis

-> Viivi Luik. Isamaakõne
Viivi Luige ettekanne Hariduse ja Kultuuri Kongressil 24. novembril 2018 Tallinnas Estonia kontserdisaalis