Rubriik: Kogumik 2018–2020

 • Viivi Luik. Isamaakõne

  Viivi Luige ettekanne Hariduse ja Kultuuri Kongressil 24. novembril 2018 Tallinnas Estonia kontserdisaalis 24. veebruaril, aastal 2000 ütles president Lennart Meri viisteist lihtsat, selget ja meeldejäävat sõna, mis kõlavad nii: „…„riik” ja „valitsus” ei ole kaugeltki kokkulangevad mõisted. Valitsused tulevad ja lähevad, aga riik jääb.”Need viisteist sõna, need kaks lühikest lauset kõlavad nagu usutunnistus. Neid…

 • Martin Saar. Isamaakõne

  Martin Saare ettekanne Hariduse ja Kultuuri Kongressil 24. novembril 2018 Tallinnas Estonia kontserdisaalis Viie aasta eest sõnastati ühel Cambridge’is peetud konverentsil ilming, mida olin mõne aasta jooksul näinud meie haridust ründavat – jõuline antiintellektuaalne hoiak. Selle survet tunneme praegugi. Mõnigi kord lisatakse sõnale „teadmine“ halvustav osis „fakti-“. Sel viisil toimijate mõte on usutavasti üllas. Muidugi…

 • Kaido Ole. Isamaakõne

  Kaido Ole ettekanne Hariduse ja Kultuuri Kongressil 24. novembril 2018 Tallinnas Estonia kontserdisaalis On üsna loomulik ja loogiline, et igaüks näeb maailma just sellelt ruudult, kus ta hetkel asub. Kes on tehase direktor või ülikooli rektor, vaatab asjadele selle mätta kõrguselt, riigipea räägib elust riigi tasandil ja superriigi juht mõtleb maailma mastaabis. Selles kontekstis on…

 • Ülevaade OECD projektist „Haridus 2030“

  Pille Liblik, Haridus- ja teadusministeerium, üldharidusosakonna asejuhataja (õppekavad),projekti „Haridus 2030“ koordinaator Eestis 2016‒2018 Üha kiirem üleilmastumine ja tehnika areng ehmatab meid enneolematute sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaga seotud väljakutsetega, aga avab samal ajal lõpmatult palju võimalusi inimeste heaolu parandamiseks. 2018. aastal kooliteed alustanud lastest saavad 2030. aastaks noored täiskasvanud, kes hakkavad täitma töökohti, mida pole veel…

 • Kogumik 2018-2020

  Eesti Haridusfoorum 2018–2020Haridus – meie ühine vastutus See Eesti Haridusfoorumi (EHF) kogumik annab vaate ühe juba 25 aastat edasi sammuva vabaühenduse peamistest tegevustest viimaste aastate jooksul ning koondab EHF haridus- ja kultuurimõtte arenguid selles ajas. 2018. aastal läbi viidud kolmepäevasele haridus- ja kultuurikongressile eelnes ja järgnes ridamisi arutelusid Eesti 2035 haridusvisiooni ja -strateegia kujundamiseks, mille…