Suurfoorum 2020 – EHF 25!

Eesti Haridusfoorumi 25. suurfoorum
EHF 2020 “Tulevikukool – avatud haridusruum”

Suurfoorum toimub sel korral seoses erilise ajaga töötubade ja seminaride reana, mis algasid novembris 2020 ning kestavad 2021 kevadeni, mil loodetavasti saame suuremas seltskonnas tähistada ka EHF 25. juubelit.

Juubeliüritused toimuvad kas veebipõhiste või ruumis ja veebis põimitud üritustena, keskendudes küsimustele: milline on/võiks olla Eesti kooli/haridusruumi nägu aastal 2035? Mis peaks olema selleks ajaks muutunud praegusega võrreldes?

Juubeliüritustel püstitatavad küsimused lähtuvad Haridusvisooni ja -strateegia 2035 ühest läbivast ideest – nn individualiseeritud õpiteede ja õmblusteta õpikeskkonna ehk avatud haridusruumi ideest, mis on ühe mündi kaks poolt. Ühelt poolt tunnustamine, et õppimine toimub niikuinii kooli kõrval vägagi erinevates autentsetes keskkondades, sh eelkõige muuseumides, töökohtadel, spordiühingutes, kogukokondades ja mitmel pool mujal. Teiselt poolt aga seda, et õpiteekonnad muutuvad üha enam inidviduaalsemateks üha enam eristuva formaalse ja mitteformaalse õppimiskogemuse tõttu. Koroona-aegne õpi- ja töökogemus on näidanud, mis juhtub, kui kodu ja kooli/töökoha vahelised vaheseinad kaovad ja seega ka mõningaid võimalikke lahendusi meile paremini kätte näidanud.

Kuidas tuleviku õpetajad ja koolivälised õppimise juhendajad töökohatdel, spordisaalides jm saavad hakkama individuaalsete õpiteede ja -kogemustega (praegu: õppijakeskne lähenemine) ning oskavad arvestada erinevates kohtades toimuvat õppimist? Need on EHF 25. suurfoorumi kesksed küsimused.

EHF on alates aastast 1995 olnud Eestis haridusvisioonide loojaks ja arutluste algatajaks. Eesti haridusfoorumi töögrupp osales tihedalt Eesti 2035 haridusvisoonide loomisel ja haridusstrateegia 2035 koostamisel.

EHF 25. suurfoorumil arutame avatud haridusruumi tegelikkuseks saamise võimalikke viise erinevate asjaosaliste kaasabil.

5. detsembril korraldasime hübriidfoorumi Tallinna Ülikooli BFMi stuudios VAATA SALVESTUST

12.00–12.15 Avamine. Reet Laja, Eesti Haridusfoorum
Tervitus. Minister Jaak Aab, Haridus- ja Teadusministeerium

12.15–13.15 Ettekanne. Eesti hariduse visioonid, stsenaariumid ja strateegiad: EHF ideede panus hariduse tulevikku. Krista Loogma (ESITLUS), Marju Lauristin (ESITLUS)

13.15–13.20 Seljasirutuspaus

13.20–14.20 Eelnevate arutelude kokkuvõtete paneel.

Kerilaud “Eesti avatud haridusruum ja kool” (20.10.2020) – Ene-Silvia Sarv, Viive Jüriso, Aleksander-Eeri Laupmaa (ETTEKANNE), Urmas Heinaste

Digitulevik hariduses (20.11.2020) – Maria Erss, Kristi Mets-Alunurm (ESITLUS)

Küsimused, vastused

14.20–14.50 Kohvipaus

14.50–16.20 Ümarlaud tööandjatega – Avatud haridusruum ja tulevikutöö. Ohjab Krista Loogma
Osalesid
Ants Sild – BCS/Baltic Computer Systems Koolitus AS, EEÕLS 2020 meeskonna liige (ESITLUS)
Estel Pukk – Pare juhatuse liige, Fiizy personalijuht
Peep Peterson – Ametühingute Keskliidu juht
Maire Forsel – EVEA, ettevõtja ja sotsioloog, Leisi Loomekoja asutaja
Roomet Sõrmus – Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees
Triin Kask – Idufirmade asutajate selts, juhatuse liige

16.20–16.30 Kokkuvõte