Silt: suurfoorum 2020

 • 05.12.2020 tööandjate seminar

  EHF tööandjate seminari kokkuvõte Seminar tööandajatega toimus 5. detsembril 2020 Eesti Haridusfoorumi juubeliürituste sarja foorumi “EHF 2020: Tulevikukool – avatud haridusruum” raames. Haridusstateegia 2035 üheks keskseks ideeks on paindlikud individuaaliseeritu õpiteed, personaliseeritud õpe avatud haridusruumis. Kuna töökeskkond on pea igal eluetapil inimeste õppimise üheks olulisemaks osaks, eeldab individuaalsete õpiteede ja avatud haridusruumi kontseptsioon tõhusa(ma)t koostööd…

 • 20.11.2020 Digitulevik hariduses

  Eesti Haridusfoorumi 25. suurfoorum “Tulevikukool – avatud haridusruum” raames toimus 20.11.2020 virtuaalne eelfoorum “Digitulevik hariduses”, mis koondas erinevate sihtgruppide eksperte, kes arutlesid digiteemadega seotud problemaatikat. Päevakorral oli personaalsete õpiteed võimalikkus digivahendeid kasutades ning digitaristu (riist- ja tarkvara) hetkeseis ning tulevikuvajadused. EHF poolt olid organiseerijad Maria Erss (õppekavateooria dotsent, TLÜ), Kristi Mets-Alunurm (haridusvaldkonna referent, TLÜ AR…

 • Eesti avatud haridusruum ja kool – 2020 => 2035

  Eesti avatud haridusruum ja kool – 2020 => 2035 20. oktoobril 2020 Tallinna Rahvaülikooli Vanalinna majas Eelfoorumi formaat: ettemõtluskerilaud (forsight-rotaator)Mängujuht ehk peakeerutaja: Ene-Silvia SarvKonsultandid: Valdo Ruttas, Margus Maksimov, Jüri Plink, Jüri Ginter, Agu VisselKaaskeerutajad: kõik osalejad.  Koroona-perioodi õppimine, õpetamine ja toimetulemine uudse olukorraga oli nii katsumus kui saavutus kõigile asjaosalistele. Ekraani-esine elu kevadel ja selle…

 • Suurfoorum 2020 – EHF 25!

  Eesti Haridusfoorumi 25. suurfoorumEHF 2020 “Tulevikukool – avatud haridusruum” Suurfoorum toimub sel korral seoses erilise ajaga töötubade ja seminaride reana, mis algasid novembris 2020 ning kestavad 2021 kevadeni, mil loodetavasti saame suuremas seltskonnas tähistada ka EHF 25. juubelit. Juubeliüritused toimuvad kas veebipõhiste või ruumis ja veebis põimitud üritustena, keskendudes küsimustele: milline on/võiks olla Eesti kooli/haridusruumi…

 • Eelteade: EHF suurfoorum 2020

  EHF’2020′  “Tulevikukool – avatud haridusruum” 5. dets Tallinna ülikoolis hübriidfoorumina Oktoobris 1995 asutatud Eesti Haridusfoorum (EHF) on olnud veerandsada aastat Eesti haridusavalikkuse, õpetajaskonna ja õppijate ühiseks aruteluplatvormiks, haridusvisioonide loojaks ja haridusstarteegiate algatajaks. Eesti Haridusfoorumi töögrupp osales tihedalt ka Eesti 2035 haridusvisoonide loomisel ja haridusstrateegia 2035 koostamisel. Haridusvisooni ja -strateegia 2035 kandvaks ideeks on õppijakeskse haridusmudeli…