Eelteade: EHF suurfoorum 2020

EHF’2020′  “Tulevikukool – avatud haridusruum” 5. dets Tallinna ülikoolis hübriidfoorumina

Oktoobris 1995 asutatud Eesti Haridusfoorum (EHF) on olnud veerandsada aastat Eesti haridusavalikkuse, õpetajaskonna ja õppijate ühiseks aruteluplatvormiks, haridusvisioonide loojaks ja haridusstarteegiate algatajaks. Eesti Haridusfoorumi töögrupp osales tihedalt ka Eesti 2035 haridusvisoonide loomisel ja haridusstrateegia 2035 koostamisel.

Haridusvisooni ja -strateegia 2035 kandvaks ideeks on õppijakeskse haridusmudeli täielik rakendamine ja edasiarendus, toetades individualiseeritud õpiteede ja avatud haridusruumi kujunemist Eesti haridusuuenduse peateeks. See on haridusmudel, mis usaldab õppijate kasvavat enesejuhtimisvõimet ning toetab õpetaja loomingulisust õppekavas seatud eesmärkideni jõudmisel.

Ka täna, kus see strateegia on juba jõudnud riigikogulaste lauale, ei lõpe vaidlused selle üle, kas selline valikuvabadus on hea või halb, kuidas see muudab õpetaja ja õpilase rolle, hariduskorraldust, kooli kohta kogukonnas ning kooli ja kodu suhteid. Koroona-aegne õpi- ja töökogemus on näidanud, mis juhtub, kui kodu ja kooli/töökoha vahelised vaheseinad kaovad ja seega ka mõningaid võimalikke lahendusi ja kriitilisi kohti meile paremini kätte näidanud.

Detsembri alguses tuleme kokku Haridusfoorumi veerandsajandi pikkust tegevust tähistama. Vaatame tagasi Haridusfoorumi varasemate ideede saatusele ning arutame uute ideede teostamise teid. Keskseks teemaks, mille ümber arutelud võiksid koonduda, olekski õppimine avatud haridusruumis.

  • Millisena kujutleme individuaalseid õpiradu avatud haridusruumis?
  • Mida tähendab ‘koolimaja’ ja ‘tunniplaan’ avatud haridusruumis?
  • Milline on kogukonna, kooli, kodu ja õppija vahekord avatud haridusruumis?
  • Kas kujuneb üle-Eestiline virtuaalkool?
  • Mis osas tehisintellekt võib asendada õpetajat?