• EHF suurfoorum 2023

    EHF 2023 toimus Narvas, Tartu Ülikooli Narva kolledži ruumides (Raekoja plats 2, 20307 Narva)  17.–18. novembril 2023 Eestikeelsele haridusele üleminek on suur väljakutse, mis puudutab mitte ainult venekeelsete koolide õpetajaid ja lastevanemaid, vaid suurt osa kohalikke kogukondi ja kogu Eesti haridusüldsust. Nende probleemide lahendamisele kaasa aitamiseks korraldasime 17.-18. novembril 2023 Narvas Eesti hariduse suurfoorumi, mille…

    EHF suurfoorum 2023

  • Koolijuhtide ja koolipidajate küsitluse tulemused

    Marju Lauristin, Marika SaarEesti Haridusfoorum11. nov 2022 Uuringu tulemuste allalaetav .PDF Uuringu  eesmärk Küsitluste läbiviimine Vastanute hulk ja koosseis Vastanute erialane kogemus ja hariduslik ettevalmistus Millised on suurimad murekohad? (vaba vastus) Suurimad mured:        Koolijuht      Koolipidaja Õpetajate, tugispetsialistide defitsiit 70% 38% Raha, palk, eelarve, investeeringud 48% 43% Kaasav haridus, HEV õpilased 40% 33%…


  • Veebiarutelu koolikultuuri teemal 1. dets 2022 – KOKKUVÕTE

    1. detsembril 2022 toimus Eesti Haridusfoorumi korraldatud veebiarutelu koolikultuuri rollist üleminekul eestikeelsele haridusele, mille juhatas sisse Marju Lauristin. Veebiarutelu põhines Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi teaduri Maria Erssi järeldoktorantuuri uuringul eesti ja vene koolide õpilaste agentsusest ehk tegevusvõimekusest pealkirjaga „Kuivõrd õppijat võimestav on eesti- ja venekeelne kool Eestis?“. Maria Erss on uuringut  tutvustanud ka Postimehes (vt https://arvamus.postimees.ee/7645312/maria-erss-eesti-keelele-uleminekust-jaab-vaheks-kui-ei-muutu-koolikultuur).…