• Ümarlaud Tallinna volikogus

  7. veebruaril 2024 korraldas Eesti Haridusfoorum koostöös Tallinna volikoguga seminar-ümarlaua teemal eestikeelsele haridusele üleminek Tallinnas. Reet Laja tegi sissejuhatuse ja tutvustas Haridusfoorumit kui ühte vanimat haridusega tegelevat vabaühendust aastast 1995 ning selle traditsiooni korraldada igal aastal haridusfoorume erinevatel teemadel. Ta tutvustas ka Haridusfoorumi teemafookust eelmisel aastal, milleks oli üleminek eestikeelsele haridusele ning sellega seotud üritust…

  Ümarlaud Tallinna volikogus

 • EHF suurfoorum 2023

  EHF 2023 toimus Narvas, Tartu Ülikooli Narva kolledži ruumides (Raekoja plats 2, 20307 Narva)  17.–18. novembril 2023 Eestikeelsele haridusele üleminek on suur väljakutse, mis puudutab mitte ainult venekeelsete koolide õpetajaid ja lastevanemaid, vaid suurt osa kohalikke kogukondi ja kogu Eesti haridusüldsust. Nende probleemide lahendamisele kaasa aitamiseks korraldasime 17.-18. novembril 2023 Narvas Eesti hariduse suurfoorumi, mille…

  EHF suurfoorum 2023

 • Koolijuhtide ja koolipidajate küsitluse tulemused

  Marju Lauristin, Marika SaarEesti Haridusfoorum11. nov 2022 Uuringu tulemuste allalaetav .PDF Uuringu  eesmärk Küsitluste läbiviimine Vastanute hulk ja koosseis Vastanute erialane kogemus ja hariduslik ettevalmistus Millised on suurimad murekohad? (vaba vastus) Suurimad mured:        Koolijuht      Koolipidaja Õpetajate, tugispetsialistide defitsiit 70% 38% Raha, palk, eelarve, investeeringud 48% 43% Kaasav haridus, HEV õpilased 40% 33%…