Suurfoorumid

Seni on toimunud järgmised suurfoorumid
(1995. aastal oli nimeks Hariduskonverents):

Suurfoorum “Eesti Haridusstrateegia 2020” 26.03.2011 Tallinnas

Suurfoorum 2023. Kooli ja kogukonna koostöö eesti keelsele haridusele üleminekul. 17.–18. novembril 2023 Narvas

Suurfoorum 2020 – EHF 25! “EHF 2020 – Tulevikukool – avatud haridusruum” november 2020 – kevad 2021

Suurfoorum 2019. Individuaalsed õpirajad avatud haridusruumis”, 18. veebruar 2020

Suurfoorum 2018. Kultuuri ja hariduse kongress “Inimese areng ja õppimine Eesti kultuuris”, 23.–25.11.2018

Suurfoorum 2017. “Õppimine kriisidest ja õppimiskriisid”, 13.12.2017

Suurfoorum 2016. “Haridus ja kultuur”, 2. detsember 2016

Suurfoorum 2015. „Haridusfoorum – osalusdemokraatia vabalava” 30. oktoobril 2015 Tartus

Suurfoorum 2014. “Haridusuuendajate kokkutulek” 14.11.2014 Narvas

Suurfoorum 2013. “Kodulähedane ja armas põhikool”, 31.01.2014, Tallinn

Suurfoorum 2012. “Miks haridusmuutused visalt ellu jõuavad?”, 27. aprill 2012, Tallinn

Suurfoorum 2011. “Eesti Haridusstrateegia 2020”, 26.03.2011, Tallinn

Suurfoorum 2009. Eesti Haridusfoorumi 15. aastapäeva tähistav foorum “Eesti haridus tagasi- ja edasivaates”, 19. veebruar 2010, Tallinn

Suurfoorum 2008. “Õppija ning õppimine tänases ja homses Eestis”, 5.–6. detsember 2008, Mõdriku ja Rakvere

Suurfoorum 2007. “Põhikool annab põhja”. 11.–12. jaanuar 2008

Suurfoorum 2006. “Õpetaja õppivas koolis ja ühiskonnas”, 5.–6. jaanuar 2007, Haapsalu

Suurfoorum 2005. “Elukestev kutseõpe – sillad ja tõkked”, 27.–28. jaanuar 2006, Jõhvi

Haridusfoorum 2004. “21. sajandi haridus – kas haridus kõigile?”, 28.–29. jaanuar 2005, Tallinn

Suurfoorum 2003. “Maakonna, linna ja valla osa koolihariduses”, 5.–6. detsember 2003, Paide

“Eesti haridusstrateegia ja haridusfoorum”, 10.–11. jaanuar 2003, Tallinn

Suurfoorum 2001. “Elu ja õppimine: elukestva õppimise toetamine”, 7.–8. detsember 2001, Viljandi

Suurfoorum 2000. “Õppimine ja õpetamine õpiühiskonnas”, 8.–9. detsember 2000, Tartu.

Suurfoorum 1999. “Eesti haridussüsteemi arengu kontseptsioon”, 10.–11. detsember 1999, Tallinn.

Suurfoorum 1998. “Hariduse roll Eesti ühiskonna arengu kujundajana”, 20.–21. november 1998, Haapsalu.

Suurfoorum 1997. “Hariduse kättesaadavusest ja kvaliteedist õpiühiskonda pürgivas Eestis”, 31.10–2.11.1997 Narva-Jõesuu

Suurfoorum 1996. “Eesti haridusvalikud XXI sajandi lävel”, 1.–3. november 1996, Pärnu

Suurfoorum 1995. “Eesti Hariduskonverents”, 20.–22. aprill 1995, Tallinn.