Suurfoorum 2012

Miks haridusmuutused visalt ellu jõuavad? 

27. aprill 2012, Swissotel Tallinn, Tornimäe 3

Elukestva õppe/haridusstrateegia projektis 2020 (www.haridusfoorum.ee) on üheks keskseks väljakutseks „liikumine arengu- ja koostöökeskse õpikäsituse suunas”, st küsimus õppimise ja õpetamise praktika otsustavast muutmisest isiksuse arengu ja sotsiaalselt küpse, enesekindla isiksuse kujunemise suunas. Et selline praktika valdav pole, sellest räägivad liigsuured (põhikoolist) varase väljalangemise, nn “alaharitute”, eri- ja kutsealase haridusteta inimeste arvud.

Küsimus pole kaugeltki mitte uus, selle arutamisele, põhjuste vaagimisele ja lahenduste otsimisele on pühendatud sadu arutelusid, aga ka analüüse ja arengukavasid juba mitme aasta vältel. Samas, nagu näitavad andmed, on koolielus toimuvad muutused üldiselt väikesed ja/ või puudutavad üksikuid, pigem erandlikke “hea praktika” juhtumeid. Viimased on aga paraku pigem lokaalseteks jäänud ja neis sisalduvad ideed ja lahendused pole läbimurdeks piisavalt sünergiat tekitanud.

HTM poolt planeeritud 12 olulisemat haridusmuutuste sammu, eelkõige põhikooli ja gümnaasiumi astmete lahutamine, sh eraldi haldamine ja rahastamine ning keskhariduse käsitlemine tervikuna, st gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse integreerimine, muudavad koolisüsteemi ülesehitust oluliselt, sh ka põhikooli seisundit.

Konverentsil tahamegi küsida: miks ühiskondlikult hästi teadvustatud ja läbiarutatud küsimuses ei jõuta sõnadelt tegudele? Ja kuidas kavandatud struktuurimuutused – põhi- ja gümnaasiumihariduse lahutamine, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste ulatuslikum koostöö jt – muudavad põhikooli seisundit ja aitavad kaasa arengukeskse kooli suunas liikumisele?

Reedesele foorumile eelnes 26.04 arutelu teemal: “Kuidas kavandatud struktuurimuutused võivad kaasa aidata haridusstrateegia väljakutsete lahendamisele?” Vaata videokokkuvõtet

KAVA

10.30-11.00 Tervitus ja sissejuhatus – Krista Loogma (ppt) ja Olav Aarna

11.00-11.20 Mida tähendab „liikumine arengu- ja koostöökeskse õpikäsituse suunas”? Ene-Mall Vernik-Tuubel (ppt)

11.20-12.10 Õppijate paneel: kuidas võtta õppijate/laste&noorte arengu toetamisel arvesse kõiki “kooliväliseid” tegijaid – Internet, huviharidus (sport, kunst, muusika); kuidas teha, et koolis oleks huvitav? Juhib: Siiri Evard

12.10-12.30 Kuidas on hariduspoliitilised valikud mõjutamas väljavaateid üleminekul isiksuse arengu kesksele haridusele? Viive-Riina Ruus (ppt) (video)

12.30-12.50 Digikultuuri mõju koolis õppimisele. Mart Laanpere (pdf) (video)

12.50– 13.50 LÕUNA

13.50 – 14.10 Ministeeriumi seisukohad strateegia küsimustes. Janar Holm (video)

14.10-14.40 Vahepala: õpetajate palk (juhib Raivo Juurak)

14.40-15.00 Millest sõltub õpetaja palgatõus? Heido Vitsur (video)

15.00-15.30 Kooli arusaam: miks õppekava üldosas kirjapandu visalt teoks saab? Margit Timakov (video), Toomas Kruusimägi (video)

15.30-15.50 Integreeritud kooli kogemus Väike-Maarjas. Raili Sirgmets, Väike-Maarja Õppekeskus (pdf) (video)

15.50 – 16.20 KOHVIPAUS

16.20 – 17.20 Heade kogemuste paneel. Kuidas saavutada isiksuse arengule suunatud õpet

(mitte ainult koolis)? Juhib: Reet Laja

17.20-18 Lõpupaneel: mida võivad kavandatavad struktuurimuutused koolidele kaasa tuua? Mida põhikool võidaks?

Janar Holm, Ene-Mall Vernik-Tuubel, Margit Timakov, Toomas Kruusimägi, Raili Sirgmets, Juta Hirv jt. Juhib Olav Aarna

18.30 Päevalõpu suupiste

Vaata ka

08.12.2011 eelfoorum