Silt: haridusstrateegia

 • Ümarlaud Tulevikutöö ja tulevikuharidus 22. jaanuaril Tallinnas

  Eesti Haridusfoorum koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldas 22. jaanuaril Tallinnas ümarlaua ‘TULEVIKUTÖÖ JA TULEVIKUHARIDUS’, mille eesmärgiks oli pakkuda täiendavat sisendit ‘Haridusstrateegiasse 2035’ ja ettepanekuid selle alusel kavandatavate konkreetsete programmide koostamisel. Ümarlaua kava 22. jaanuar 2020 kell 14.00-17.00 Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse väike saal   Sissejuhatavad sõnavõtud Robert Lippin, HTM kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu asekantsler ESITLUS Arto Aas, Eesti…

 • Haridusstrateegia ümarlaud Tallinnas 17. juunil

  30. mail 2019 korraldas Eesti Haridusfoorum Tartus seminari-ümarlaua, kooskõlastatult HTM-ga strateegiaprotsessi toetamiseks ja visiooniideede selgitamiseks. Ülevaate seminarist andis Õpetajate Leht. 17. juunil toimub samalaadne kogunemine Tallinnas, Tallinna Ülikoolis kell 15.00-17.15 ruumis T-415 Ümarlaua päevakava: 15.00-15.05 Sissejuhatus – Reet Laja 15.05-15.15 Kokkuvõte Eesti Kultuuri- ja Hariduse Kongressi töörühmade tööst – Astrid  Sildnik 15.15-15.30 Haridusstrateegia visiooni peamised…

 • Irene Käosaar, HTM tegevusplaanist / 22.08.14

  “Veebruaris 2014 võttis Vabariigi Valitsus vastu Elukestva õppe strateegia 2020 (EÕS), hetkel on Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ülesandeks selle strateegia programmide koostamine. Sisuliselt on need programmid, mille abil EÕS-s püstitatud eesmärgid ja ülesanded ellu viiakse. EÕS’s on 5 peamist eesmärki: muutuv õpikäsitus, õpetajate ja koolijuhtide professionaalsus, suurem seotus töömaailmaga, valikute ja võimaluse tagamine ning digipööre.…

 • Eesti Haridusfoorumi seminar-ümarlaua „Sihiseadmisest tegudeni!“ (22.08) kokkuvõte

  Eesti Haridusfoorumi korraldatud seminar-ümarlaual “Sihiseadmisest tegudeni!”, mis toimus augustikuu eelviimasel reedel Tallinna 21. Kooli auditooriumis, tulid ettekandmisele ja arutlusele peaasjalikult õpetaja kutse ja koolitamisega seotud teemad. Haridusanalüütik Krista Loogma esitles seminaril TALIS 2013[1] uuringu tulemusi, andes õpetaja pädevustele ja rollile õppeprotsessis ning Eesti haridussüsteemis ka enda eksperdinägemuse. Ettekande esitluse slaide saate näha ja alla laadida SIIN. Peamiste…

 • Suurfoorum 2012

  Miks haridusmuutused visalt ellu jõuavad?  27. aprill 2012, Swissotel Tallinn, Tornimäe 3 Elukestva õppe/haridusstrateegia projektis 2020 (www.haridusfoorum.ee) on üheks keskseks väljakutseks „liikumine arengu- ja koostöökeskse õpikäsituse suunas”, st küsimus õppimise ja õpetamise praktika otsustavast muutmisest isiksuse arengu ja sotsiaalselt küpse, enesekindla isiksuse kujunemise suunas. Et selline praktika valdav pole, sellest räägivad liigsuured (põhikoolist) varase väljalangemise,…

 • 8.12.2011 eelfoorum

  8. detsembril 2011 toimus Tallinnas iga-aastase Haridusfoorumi eelfoorum teemal “Eesti Haridusstrateegia 2020”. Eelfoorumi eesmärgiks oli haridusstrateegia projektis esitatud viie suure probleemi/väljakutse tähenduse selgitamine, meetmete täpsustamine ja  edasiste konkreetsete sammude osas asjaosalistega läbirääkimine. Eelfoorumi kava 14.00–15.00 Kavandatava haridusstrateegia sisu: kuidas haridusstrateegia on elukestva õppe strateegia? Paneeldiskussioon Haridusstrateegia sisu:  millest väljakutsed tulenevad, kuidas neid mõista ja mida…

 • Suurfoorum 2010

  Eesti Haridusfoorum 2010Eesti haridusstrateegia 2020 25. ja 26. märtsil 2011 vastrenoveeritud Tallinna Teeninduskoolis 25. märtsil toimus toimkonna koosolek, kus täpsustati arutelude temaatikat EHF töörühmades 26.03.2011. Moodustatud oli kolmepoolne komisjon haridusstrateegia küsimuste lahendamiseks Eesti Koostöökogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridusfoorumi esindajatest. Komisjoni juhiks valiti HTM asekantsler Kalle Küttis. Lähtudes strateegiadokumendi tööversioonist sõnastati peamised väljakutsed, millele…

 • Haridus- ja teadusministri ettekanne

  Haridus- ja Teadusministeerium01.02.2011 Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase avaettekanne Eesti haridusstrateegia arutelul Tallinnas Haridusstrateegia protsess, mis formaalselt algas kolmepoolse leppe sõlmimisega Eesti Koostöö Koja, Eesti Haridusfoorumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) vahel 2009. aasta septembris, on jõudnud vahefinišisse. Vajadust ühtse haridusstrateegia järgi, mis haaraks kogu elukestva õppe spektrit, on Eestis tunnetatud kogu taasiseseisvumise 20 aasta…