8.12.2011 eelfoorum

8. detsembril 2011 toimus Tallinnas iga-aastase Haridusfoorumi eelfoorum teemal “Eesti Haridusstrateegia 2020”.

Eelfoorumi eesmärgiks oli haridusstrateegia projektis esitatud viie suure probleemi/väljakutse tähenduse selgitamine, meetmete täpsustamine ja  edasiste konkreetsete sammude osas asjaosalistega läbirääkimine.

Eelfoorumi kava

14.00–15.00 Kavandatava haridusstrateegia sisu: kuidas haridusstrateegia on elukestva õppe strateegia?

Paneeldiskussioon Haridusstrateegia sisu:  millest väljakutsed tulenevad, kuidas neid mõista ja mida peaks ette võtma?

(EHF – Krista Loogma, Viive Ruus, Ene-Mall Vernik )

15.15-16.15  Paneeldiskussiooni jätk: Margit Timakov (Õpetajate Liit), Ott Kasuri (EMOVL), Eimar Veldre (Eesti Üliõpilaskondade Liit),  Eve-Liis Roosmaa (Tallinna Ülikool, RASI)

16.15-17.15 Rühmatööd ja arutelu: mis on kõige olulisem – mida ja kuidas ette võtta?

17.15-18.00 Tulemuste ettekandmine, arutelu, kokkuvõtted

ehflogo
elu5x
ektk