Silt: 2011

 • Suurfoorum 2012

  Miks haridusmuutused visalt ellu jõuavad?  27. aprill 2012, Swissotel Tallinn, Tornimäe 3 Elukestva õppe/haridusstrateegia projektis 2020 (www.haridusfoorum.ee) on üheks keskseks väljakutseks „liikumine arengu- ja koostöökeskse õpikäsituse suunas”, st küsimus õppimise ja õpetamise praktika otsustavast muutmisest isiksuse arengu ja sotsiaalselt küpse, enesekindla isiksuse kujunemise suunas. Et selline praktika valdav pole, sellest räägivad liigsuured (põhikoolist) varase väljalangemise,…

 • 8.12.2011 eelfoorum

  8. detsembril 2011 toimus Tallinnas iga-aastase Haridusfoorumi eelfoorum teemal “Eesti Haridusstrateegia 2020”. Eelfoorumi eesmärgiks oli haridusstrateegia projektis esitatud viie suure probleemi/väljakutse tähenduse selgitamine, meetmete täpsustamine ja  edasiste konkreetsete sammude osas asjaosalistega läbirääkimine. Eelfoorumi kava 14.00–15.00 Kavandatava haridusstrateegia sisu: kuidas haridusstrateegia on elukestva õppe strateegia? Paneeldiskussioon Haridusstrateegia sisu:  millest väljakutsed tulenevad, kuidas neid mõista ja mida…

 • Suurfoorum 2010

  Eesti Haridusfoorum 2010Eesti haridusstrateegia 2020 25. ja 26. märtsil 2011 vastrenoveeritud Tallinna Teeninduskoolis 25. märtsil toimus toimkonna koosolek, kus täpsustati arutelude temaatikat EHF töörühmades 26.03.2011. Moodustatud oli kolmepoolne komisjon haridusstrateegia küsimuste lahendamiseks Eesti Koostöökogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridusfoorumi esindajatest. Komisjoni juhiks valiti HTM asekantsler Kalle Küttis. Lähtudes strateegiadokumendi tööversioonist sõnastati peamised väljakutsed, millele…

 • Suurfoorum 2011

  EHF foorum – „Eesti Haridusstrateegia 2020″ 26.03.2011, Tallinna Teeninduskool, Majaka 2 11 .00 – 12.30 avamine Haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase ettekanne (ppt) Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Peeter Kreitzbergi ettekanne (doc) EHF juhatuse esimehe Krista Loogma sissejuhatus haridusstrateegia aruteludesse (ppt) Sissejuhatavad sõnavõtud (Ene-Mall Vernik-Tuubel, Marju Lauristin, Jüri Ginter, Krista Loogma, Viive-Riina Ruus, Olav Aarna), tutvustamaks haridusstrateegia…

 • Haridus- ja teadusministri ettekanne

  Haridus- ja Teadusministeerium01.02.2011 Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase avaettekanne Eesti haridusstrateegia arutelul Tallinnas Haridusstrateegia protsess, mis formaalselt algas kolmepoolse leppe sõlmimisega Eesti Koostöö Koja, Eesti Haridusfoorumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) vahel 2009. aasta septembris, on jõudnud vahefinišisse. Vajadust ühtse haridusstrateegia järgi, mis haaraks kogu elukestva õppe spektrit, on Eestis tunnetatud kogu taasiseseisvumise 20 aasta…