Suurfoorum 2011

EHF foorum – „Eesti Haridusstrateegia 2020″

26.03.2011, Tallinna Teeninduskool, Majaka 2

11 .00 – 12.30 avamine

Haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase ettekanne (ppt)

Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Peeter Kreitzbergi ettekanne (doc)

EHF juhatuse esimehe Krista Loogma sissejuhatus haridusstrateegia aruteludesse (ppt)

Sissejuhatavad sõnavõtud (Ene-Mall Vernik-Tuubel, Marju Lauristin, Jüri Ginter, Krista Loogma, Viive-Riina Ruus, Olav Aarna), tutvustamaks haridusstrateegia ettevalmistamise senist käiku, eelkõige aga põhieesmärke 2020 ja nendega seotud tegevusi/samme (slaidid allpool). Foorumi arutelude tulemused Eesti haridusstrateegia 2020 on aluseks riikliku dokumendi (haridusstrateegia ja elukestva õppe strateegia) koostamisel Eesti Koostöökogu, Eesti Haridusfoorumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi partnerluses.

12.30 – 14.00 rühmatööd, 14 – 15 lõuna ja tutvumine kooliga, 15 – 16 rühmatöö jätkub, 16.00 – 17.30 tulemuste ettekandmine, kokkuvõtted.

Rühmatöödeks jagunesid rühmad vastavalt põhieesmärkidele:

1. Hariduses osalemise kasv, osalemist takistavate barjääride mahavõtmine.

Töörühma juhtis Ene-Mall Vernik Tuubel.

Osalesid: Eero Kalberg Kehtna MTK, Kaie Piiskop REKK, Tiina Ormisson EETL, Ott Kasuri EMOL, Reet Laja EHF, Greta Kello Rakvere Ametikool, Jüri Jürivee EHF.

Sissejuhatus (ppt)

Kokkuvõte (ppt)

2. Hariduse tugevam seostamine tööturu ootuste ja õppurite eelistustega

Töörühma juhtis Marju Lauristin.

Osalesid: Mare Lehtsalu SA Innove Karjääriteenuste Arenduskeskus, Kadri Eensalu SA Innove, Merle Lõhmus EBS Juhtimiskoolituse Keskus, Arne Piirimägi Kiviõli Vene Gümnaasiumi direktor, Andres Pung HTM, Tarmo Loodus Viljandi Volikogu liige, Astrid Sildnik Eesti Õpetajate Liit, Madis Annus Tallinna Kopli Ametikool, Marek Strandberg, Katrin Tammjärv MTÜ Eesti Kutseõpetajate Ühing, Maari Põim TLÜ magistrant, Valev Mägi Mainor, Kristina Orion SA Karjääriteenuste Arenduskeskus, Vaido Niinesalu Kostivere Põhikooli direktor. 

Sissejuhatus

Kokkuvõte (doc)

3. Liikumine isiksuse- ja arengukeskse õpikäsituse suunas.

Töörühma juhtis Jüri Ginter.

Osalesid: Ivar Viks Põltsamaa Ametikool, Viive Kibena Põltsamaa Ametikooli direktor, Merje Vaide Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppeprorektor, Kai Võlli, Ivika Nõgel MTÜ Partnerlus, Terje Äkke Eesti Rahvusvaheline Kool, Signe Kast Tallinna Haridusamet, Juta Hirv Tallinna 21. kooli asedirektor, Helme Täht, Luule Niinesalu Peetri Lasteaed-Põhikool, Vello Kübar Kohila Gümnaasium, Robert Peetsalu TTÜ üliõpilane, Lauri Koobas Tallinna Ülikooli üliõpilane, Allan Vissor, Kaarel Haav TTÜ õppejõud, Jana Schmidt Tallinna Ülikool üliõpilane, Margit Timakov Eesti Õpetajate Liit, Kristi Ruusamäe Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Meedi Neeme Rocca al Mare Kooli seminari juht, Tõnis Lukas minister.

Sissejuhatus (ppt)

Kokkuvõte (ppt)

4. Õpetaja maine tõstmine ja positsiooni tugevdamine

Töörühma juhtis Krista Loogma.

Osalesid: Monika Maamägi, Peeter Parkes, Evi Veesaar, Tiia Lister, Kaido Tiits, Siret Paasmäe, Edvard Ljulko, Valter Haamer, Helen Vennika, Raivo Juurak, Ago Tuuling, Johannes Vergs?, Lehte Jõema, Ester Muni.

Sissejuhatus (ppt)

Kokkuvõte (doc)

5. Haridus toetama Eesti kultuuriruumi

Töörühma juhtis Viive-Riina Ruus.

Osalesid: Eevi Paasmäe Sillamäe LV, Krista Hinno TLÜ/ REKK, Maie Gross ENUT, Olav Kruus Tallinna Teeninduskool/ Saue Volikogu, Siiri Evard EHF/ TLÜ üliõpilane, Reet Sillavee TLÜ üliõpilane, Inna Nazarova Sillamäe Kutsekooli direktor.

Sissejuhatus (ppt)

Kokkuvõte (ppt)

6. Elukestva õppe terviksüsteemi väljakujundamine Eestis

Töörühma juhtis Olav Aarna.

Osalesid: Ivo Eesmaa Kärdla Ühisgümnaasium, EVHL, Riina Järve-Tammiste, Tiiu Männiste TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Viive Jüriso Eesti Vabaharidusliit, Meeli Kaldma Tallinna Teeninduskool direktor, Meelis Rondo Tallinna ülikool, Margit Rammo SA Innove üksuse juhataja, Heino Levald MTÜ Merenduse Arendamise Instituut, Marika Ivandi ABAR Pro OÜ, Kaire Ratassepp Tallinna Ülikool magistrant, Arno Kaseniit Rakvere Vene Gümnaasium, Elina Jõgeva Tallinna Ülikool üliõpilane, Helle Aunap Viljandi Linnavalitsus abilinnapea

Sissejuhatus (ppt)

Kokkuvõte (ppt)

Eero Kalberg       Kehtna MTK
Kaie Piiskop       REKK
Tiina Ormisson   EETL
Ott Kasuri          EMOL
Reet Laja            EHF
Greta Kello         Rakvere Ametikool
Jüri Jürivee        EHF

Vaata ka

18.12.2011 eelfoorum