Suurfoorum 2010

Eesti Haridusfoorum 2010
Eesti haridusstrateegia 2020

25. ja 26. märtsil 2011 vastrenoveeritud Tallinna Teeninduskoolis

25. märtsil toimus toimkonna koosolek, kus täpsustati arutelude temaatikat EHF töörühmades 26.03.2011.

Moodustatud oli kolmepoolne komisjon haridusstrateegia küsimuste lahendamiseks Eesti Koostöökogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridusfoorumi esindajatest. Komisjoni juhiks valiti HTM asekantsler Kalle Küttis.

Lähtudes strateegiadokumendi tööversioonist sõnastati peamised väljakutsed, millele haridus peab vastama:

 1. Hariduses osalemine;
 2. Hariduse tugevam seostamine teadmusühiskonna ja innovaatilise majanduse vajadustega;
 3. Isiksuse- ja arengukeskne õpikäsitus;
 4. Õpetaja maine ja positsioon;
 5. Haridus ja Eesti kultuuriruum;
 6. Elukestva õppe terviksüsteemi arendamine.

Foorumil esinesid:

Minister Tõnis LUKASE tervitus.

Peeter KREITZBERG – Riigikogu kultuurikomisjoni esimees – „Haridus-strateegia 2020“;

Olav AARNA – EHF juhatus – „Elukestva õppe terviksüsteemi väljakujundamine Eestis“;

Viive-Riina RUUS – TLÜ emeriitprofessor – „Kultuur, milles me elame, ja haridus“;

Ene-Mall VERNIK-TUUBEL – EHF toimkonna liige- „Õppes osalemine ja hariduse kättesaadavus“.

Foorumil moodustati järgmised töörühmad:

 1. Õppes osalemine, mida juhtis Ene-Mall VERNIK-TUUBEL – EHF;
 2. Hariduse tugevam seostamine tööturu ootuste ja õppurite eelistustega. Töörühma juht: Marju LAURISTIN – TÜ emeriitprofessor;
 3. Liikumine isiksuse-ja arengukeskse õpikäsituse suunas. Töörühma juhtis Jüri GINTER, TÜ lektor.
 4. Õpetaja maine tõstmine ja positsiooni tugevdamine, mida juhtis TLÜ magistrant Edvard Ljulko.
 5. Haridus toetama Eesti kultuuriruumi. Töörühma juhtis Viive-Riina RUUS – TLÜ emeriitprofessor.

Foorumil kuulati ära järgmised probleemid:

 • Haridusfoorumi diskussioonilistist 2010/2011. õppeaastal tegi ülevaate listi moderaator Raivo JUURAK, EHF.

Listi kasutas 129 kirjutajat, kes saatsid listi 12300 kirja aktuaalsetel Eesti teemadel juunist 2010 kuni märtsini 2011.

 • Muudatustest kutseõppe hindamissüsteemis – ülevaate tegid Einike PILLI – TÜ konsultant, Sirje REKKOR – TLÜ lektor ja Eeva SIREL – Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse infojuht.
 • VÕTAst: teoreetiliselt või retooriliselt – Maari PÕIM, TLÜ üliõpilaskond.
 • Maire SANDER – Eesti Vabaharidusliidust tõstatas oma esinemises probleemi: mitteformaalne õppimine tuleb nähtavaks teha.
 • Marlen BRANS, Jan VAN DAMME ja Jonathan GASKELL – Estonian Council – balancing expertise (Haridusnõukogud Euroopas – Eesti Haridusfoorum).

Valiti EHF 2011 23-liikmeline tegevtoimkond.

Ülevaate kirjutas EHF juhatuse liige Jüri JÜRIVEE.

Loe põhjalikumalt:

 • EHF 2011 Eesti Haridusstrateegia 2020.
 • 26. märts 2011, Ettekannete ja artiklite kogumik, Tallinn 2011.