Silt: haridusstrateegia 2020

 • Teadusuuringute ümarlaud Tallinnas 9. oktoobril

  Eesti Haridusfoorum koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldas 9. oktoobril 2019 ümarlaua arutelu haridusteaduste teemal “Haridusuuringud uuteks strateegilisteks väljakutseteks” Teaduspõhine õpe tugineb haridusteaduste arengule. Haridusvisooni 2035 rakendamisega tõstatuvad haridusteadustes teoreetilised ja rakenduslikud probleemid. Teadusuuringute tuge vajab enamus visoonis esitatud põhilisi ideid, sh individualiseeritud õpiradade rakendamine ja selle eeldus: õppijate üldiste pädevuste, reflektsioonivõime, enesekohaste pädevuste ja agency…

 • 17.12.2013 eelfoorum

  Kutse Eesti Haridusfoorum kutsub haridusest huvitatuid teisipäeval, 17.detsembril 2013 kella 12-16 toimuvale eelfoorumile-ümarlauale „Innovaatilised õpikeskkonnad“. Ümarlaud toimub Tallinna Ülikooli Terra maja Innovaatikakeskuses (Narva mnt 25) ruumis T-410. Arutelul lähtutakse Eesti elukestva õppe strateegiast 2020 (EÕS), mille üheks strateegiliseks eesmärgiks on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil…

 • Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ettekanne „Elukestva õppe strateegia (EÕS 2020) rakendamisest“

  Head Haridusfoorumil viibijad ja elukestva õppe strateegia kaasautorid! EÕS on teie kõigi ühistöö. 5 aastat tõsist toimetamist, et jõuda valdkonnas, mis praktiliselt kõiki inimesi ja paljusid ametkondi huvitab ja puudutab, konsensusele kõige olulisemates probleemides, eesmärkides ja parimates võimalikes lahendusteedes, ei ole kerge ülesanne.  On teada, et haridusvaldkonnas pole kokkulepeteni lihtne jõuda, kuid teie laiapõhjaline koostöö…

 • Suurfoorum 2012

  Miks haridusmuutused visalt ellu jõuavad?  27. aprill 2012, Swissotel Tallinn, Tornimäe 3 Elukestva õppe/haridusstrateegia projektis 2020 (www.haridusfoorum.ee) on üheks keskseks väljakutseks „liikumine arengu- ja koostöökeskse õpikäsituse suunas”, st küsimus õppimise ja õpetamise praktika otsustavast muutmisest isiksuse arengu ja sotsiaalselt küpse, enesekindla isiksuse kujunemise suunas. Et selline praktika valdav pole, sellest räägivad liigsuured (põhikoolist) varase väljalangemise,…

 • 10.02.2012 seminar

  Eesti  Haridusfoorumi seminar „Elukaar  ja õppimine“ Eesti haridusstrateegia projekti väljakutsete arutelu 10.02.2012 hotell Euroopa, Tallinn EESTI HARIDUSSTRATEEGIA PROJEKTI VÄLJAKUTSETE ARUTELU Seminarist osavõtnud organisatsioonid: Eesti Vabaharidusliit, Andras, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Tallinna Ülikool, Eesti Haridusfoorum. Lähteülesanne Eesti elukestva õppe strateegia 2020 koostamiseks Olav Aarna, EHF juhatus 2010. aasta septembris sõlmiti kokkulepe Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorumi ning Haridus-…

 • 8.12.2011 eelfoorum

  8. detsembril 2011 toimus Tallinnas iga-aastase Haridusfoorumi eelfoorum teemal “Eesti Haridusstrateegia 2020”. Eelfoorumi eesmärgiks oli haridusstrateegia projektis esitatud viie suure probleemi/väljakutse tähenduse selgitamine, meetmete täpsustamine ja  edasiste konkreetsete sammude osas asjaosalistega läbirääkimine. Eelfoorumi kava 14.00–15.00 Kavandatava haridusstrateegia sisu: kuidas haridusstrateegia on elukestva õppe strateegia? Paneeldiskussioon Haridusstrateegia sisu:  millest väljakutsed tulenevad, kuidas neid mõista ja mida…

 • Suurfoorum 2010

  Eesti Haridusfoorum 2010Eesti haridusstrateegia 2020 25. ja 26. märtsil 2011 vastrenoveeritud Tallinna Teeninduskoolis 25. märtsil toimus toimkonna koosolek, kus täpsustati arutelude temaatikat EHF töörühmades 26.03.2011. Moodustatud oli kolmepoolne komisjon haridusstrateegia küsimuste lahendamiseks Eesti Koostöökogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridusfoorumi esindajatest. Komisjoni juhiks valiti HTM asekantsler Kalle Küttis. Lähtudes strateegiadokumendi tööversioonist sõnastati peamised väljakutsed, millele…

 • Haridus- ja teadusministri ettekanne

  Haridus- ja Teadusministeerium01.02.2011 Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase avaettekanne Eesti haridusstrateegia arutelul Tallinnas Haridusstrateegia protsess, mis formaalselt algas kolmepoolse leppe sõlmimisega Eesti Koostöö Koja, Eesti Haridusfoorumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) vahel 2009. aasta septembris, on jõudnud vahefinišisse. Vajadust ühtse haridusstrateegia järgi, mis haaraks kogu elukestva õppe spektrit, on Eestis tunnetatud kogu taasiseseisvumise 20 aasta…