Haridusstrateegia ümarlaud Tallinnas 17. juunil

30. mail 2019 korraldas Eesti Haridusfoorum Tartus seminari-ümarlaua, kooskõlastatult HTM-ga strateegiaprotsessi toetamiseks ja visiooniideede selgitamiseks. Ülevaate seminarist andis Õpetajate Leht.

17. juunil toimub samalaadne kogunemine Tallinnas, Tallinna Ülikoolis kell 15.00-17.15 ruumis T-415

Ümarlaua päevakava:

15.00-15.05 Sissejuhatus – Reet Laja

15.05-15.15 Kokkuvõte Eesti Kultuuri- ja Hariduse Kongressi töörühmade tööst – Astrid  Sildnik

15.15-15.30 Haridusstrateegia visiooni peamised ideed – Krista Loogma

15.30-17.00 Arutelu rühmades: visioonist strateegiani, fookus 1) visiooni põhiideed: heaolu, individuaalsed õpiteed ja õppimine “igal pool” 2) õpetaja

17.00-17.15 Kokkuvõtted

Kohvipaus – jooksev

Haridusstrateegia visioonidokumendiga saab tutvuda SIIN.