Silt: ümarlaud

 • Eesti Haridusfoorumi arutelu „Kuidas kujundada kohalikku hariduspoliitikat?“

  Aeg: 11. november 2022 kell 13–17 Koht: Tallinna Ülikool Astra maja (Narva mnt 29, ruum A-046) Päevajuht: Marika Saar, haridusentusiast Arutelul keskendusime erinevate osapoolte vahelisele koostööle kohaliku hariduspoliitika kujundamisel. Eraldi keskmes oli koostöö koolijuhtide ja koolipidaja vahel. Arutelul esitleti ka koolijuhtide ja koolipidajate seas läbi viidud küsimustiku tulemusi. Päevakava Ettekanded kell 13.00–14.30 Paus 14.30–14.45  Paneeldiskussioon…

 • Ümarlaud Tulevikutöö ja tulevikuharidus 22. jaanuaril Tallinnas

  Eesti Haridusfoorum koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldas 22. jaanuaril Tallinnas ümarlaua ‘TULEVIKUTÖÖ JA TULEVIKUHARIDUS’, mille eesmärgiks oli pakkuda täiendavat sisendit ‘Haridusstrateegiasse 2035’ ja ettepanekuid selle alusel kavandatavate konkreetsete programmide koostamisel. Ümarlaua kava 22. jaanuar 2020 kell 14.00-17.00 Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse väike saal   Sissejuhatavad sõnavõtud Robert Lippin, HTM kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu asekantsler ESITLUS Arto Aas, Eesti…

 • Teadusuuringute ümarlaud Tallinnas 9. oktoobril

  Eesti Haridusfoorum koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldas 9. oktoobril 2019 ümarlaua arutelu haridusteaduste teemal “Haridusuuringud uuteks strateegilisteks väljakutseteks” Teaduspõhine õpe tugineb haridusteaduste arengule. Haridusvisooni 2035 rakendamisega tõstatuvad haridusteadustes teoreetilised ja rakenduslikud probleemid. Teadusuuringute tuge vajab enamus visoonis esitatud põhilisi ideid, sh individualiseeritud õpiradade rakendamine ja selle eeldus: õppijate üldiste pädevuste, reflektsioonivõime, enesekohaste pädevuste ja agency…

 • Haridusstrateegia ümarlaud Tallinnas 17. juunil

  30. mail 2019 korraldas Eesti Haridusfoorum Tartus seminari-ümarlaua, kooskõlastatult HTM-ga strateegiaprotsessi toetamiseks ja visiooniideede selgitamiseks. Ülevaate seminarist andis Õpetajate Leht. 17. juunil toimub samalaadne kogunemine Tallinnas, Tallinna Ülikoolis kell 15.00-17.15 ruumis T-415 Ümarlaua päevakava: 15.00-15.05 Sissejuhatus – Reet Laja 15.05-15.15 Kokkuvõte Eesti Kultuuri- ja Hariduse Kongressi töörühmade tööst – Astrid  Sildnik 15.15-15.30 Haridusstrateegia visiooni peamised…

 • Ümarlaud “Inimeseks õppimine ja kasvamine Eesti kultuuriruumis” 7. mail 2018

  Esmaspäeval, 7. mail 2018 Eesti Rahvusraamatukogus. Üritusele pääseb kutsega. Ümarlaual leiab aset mõttevahetus teadus- ja haridusinimeste ning kaunite kunstide esindajate vahel. Korraldajad loodavad, et mõttevahetus aitab adekvaatsemalt tajuda, kuidas hindab Eesti avalikkus inimese olukorda tänases Eestis ja maailmas, kus, nagu teame, on  surve loodusele ületamas looduse taluvuspiire, kus järjest agaramalt toimetavad iseõppivad ja iseotsustavad masinad…

 • Mõtteid 7. mai ümarlauale

  Siin saate kirja panna oma mõtted Eesti Kultuuri Koja, Eesti Haridusfoorumi ja Eesti Teaduste Akadeemia ümarlaua Ümarlaud “Inimeseks õppimine ja kasvamine Eesti kultuuriruumis” 7. mail 2018 jaoks.Ümarlaud toimub esmapäeval, 7. mail 2018 kell 15.00−18.00 Tallinna Ülikooli auditooriumis S-116. Ümarlaud keskendub järgmistele küsimustele:– Milline on inimese seisund Eestimaal? Mis rõõmustab, mis paneb muretsema?– Kuhu me tahaksime jõuda…

 • Registreerimine 7. mai ümarlauale

  Registreerimine Eesti Kultuuri Koja, Eesti Haridusfoorumi ja Eesti Teaduste Akadeemia ümarlauale “Inimeseks õppimine ja kasvamine Eesti kultuuriruumis”. Ümarlaud toimub esmapäeval, 7. mail 2018 kell 15.00−18.00 Tallinna Ülikooli auditooriumis S-116. Ümarlaual osalemine on kutsetega. Ümarlaual väljaöeldud mõtted on lähtekohaks 23.−25. novembrini 2018 toimuvale kongressile “Inimese areng ja õppimine Eesti kultuuris”. Loe lähemalt ümarlauast Loe lähemalt kongressist…

 • On aeg gümnaasium ja kutsekool ühe katuse alla viia

  Eesti haridusfoorumi ja vabaharidusliidu ümarlaud Tallinnas ametiühingute keskliidu saalis. Fotod: Raivo Juurak 13. oktoobril toimus Tallinnas ametiühingute keskliidu saalis Eesti haridusfoorumi ja vabaharidusliidu ühine ümarlaud, kus analüüsiti noorte põhikoolijärgseid haridusvalikuid. Arutelu sissejuhatuseks küsiti piltlikult, kas haridussüsteemi ülesehitust peaksid iseloomustama eelkõige müürid või pigem sillad. Küsimus oli ajendatud minister Mailis Repsi mõni aeg tagasi avaldatud mõttest,…

 • Pildid: 13. oktoober 2017. Ümarlaud

  Pildid Eesti Haridusfoorumi ja Eesti Vabaharidusliidu ühiselt ümarlaualt “Millist haridussüsteemi ülesehitust vajame tulevikku (tulevikutööd) silmas pidades: kas müürid või sillad?” 13. oktoobril 2017. Piltide autor on Tiina Erik. Ümarlauast lähemalt loe siit.

 • Viive-Riina Ruusi sissejuhatav artikkel ümarlaua temaatikale, 17.12.2013

  Eesti Haridusfoorumi ümarlaud 17.12.2013: EESTI – INNOVAATILISTE ÕPIKESKKONDADE KATSELABOR JA MUSTERRIIK Arutelu taust Ümarlaua arutelul lähtume Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eelnõust (EÕS 2020) ja eesmärgiks on toetada EÕS 2020 elluviimist eelkõige HTM poolt kavandatava temaatilise programmi „Uue õpikäsituse rakendamine“ raames. Ümarlaud taotleb anda omapoolse tõuke selle programmikoostamiseks. Teiseks lähtekohaks on OECD kaasaegne käsitlus õpikeskkondadest, mis…

 • 17.12.2013 eelfoorum

  Kutse Eesti Haridusfoorum kutsub haridusest huvitatuid teisipäeval, 17.detsembril 2013 kella 12-16 toimuvale eelfoorumile-ümarlauale „Innovaatilised õpikeskkonnad“. Ümarlaud toimub Tallinna Ülikooli Terra maja Innovaatikakeskuses (Narva mnt 25) ruumis T-410. Arutelul lähtutakse Eesti elukestva õppe strateegiast 2020 (EÕS), mille üheks strateegiliseks eesmärgiks on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil…

 • Ümarlaud elukestva õppe strateegia suunal

  Eesti Haridusfoorumi ümarlaud Elukestva õppe strateegia suunas 23. jaanuar 2009 Ümarlauda juhtis Ülo Kaevats Ümarlaua peamiseks eesmärgiks oli parema arusaama loomine pikaajalise haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) olemusest ja selle koostamis- ning rakendamisprotsessist. Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ja Eesti Haridusfoorumi (EHF) vaheline kokkulepe 2008. aastal nägi ette, et EHF koostab selle strateegia lähteülesande – edasiste arutelude aluseks.…