Eesti Haridusfoorumi arutelu „Kuidas kujundada kohalikku hariduspoliitikat?“

Aeg: 11. november 2022 kell 13–17

Koht: Tallinna Ülikool Astra maja (Narva mnt 29, ruum A-046)

Päevajuht: Marika Saar, haridusentusiast

Arutelul keskendusime erinevate osapoolte vahelisele koostööle kohaliku hariduspoliitika kujundamisel. Eraldi keskmes oli koostöö koolijuhtide ja koolipidaja vahel.

Arutelul esitleti ka koolijuhtide ja koolipidajate seas läbi viidud küsimustiku tulemusi.

Päevakava

Ettekanded kell 13.00–14.30

  • Riigi vaatenurk – Liina Põld, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler ESITLUS
  • Koolipidaja vaatenurk – Marju Randlepp, Rae valla haridus- ja kultuuriameti juhataja ESITLUS
  • Koolijuhtide vaatenurk – Urmo Uiboleht, Tähe TERA direktor, Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees
  • Huvitegijate vaatenurk – Elina Siilbek, Huvitegevuse ja Noorsootöö SA juhataja ESITLUS
  • Koolijuhtide küsitluse kokkuvõte – Marju Lauristin, EHF juhatuse liige ESITLUS
  • Koolipidajate küsitluse kokkuvõte – Marika Saar, EHF juhatuse liige 

Paus 14.30–14.45 

Paneeldiskussioon kell 14.45–15.30

Paneelis osalevad ministeeriumi esindajana Liina Põld (HTMi asekantsler), koolipidajate esindajatena Marju Randlepp (Rae vald) ja Kaarel Rundu (Tallinna Haridusameti juht), koolijuhtide esindajana Urmo Uiboleht (Tähe TERA direktor), lapsevanemate ja ettevõtjate esindajana Juhan Viise (Kadrina Hariduskogu) õpetajate esindajana Astrid Ojasoon (Kose Gümnaasium), huvihariduse ja noorsootöö esindaja Elina Siilbek ja noorte esindajana Miia Uibo (Tartumaa Noortekogu). 

Paus 15.30–15.45 

Arutelud rühmades kell 15.45–16.30

Kokkuvõte kell 16.30–17.00 Vaata kokkuvõtet

Ülevaate arutelust avaldas ka Õpetajate Leht 22.11.2022