Silt: 2022

 • Koolijuhtide ja koolipidajate küsitluse tulemused

  Marju Lauristin, Marika SaarEesti Haridusfoorum11. nov 2022 Uuringu tulemuste allalaetav .PDF Uuringu  eesmärk Küsitluste läbiviimine Vastanute hulk ja koosseis Vastanute erialane kogemus ja hariduslik ettevalmistus Millised on suurimad murekohad? (vaba vastus) Suurimad mured:        Koolijuht      Koolipidaja Õpetajate, tugispetsialistide defitsiit 70% 38% Raha, palk, eelarve, investeeringud 48% 43% Kaasav haridus, HEV õpilased 40% 33%…

 • Veebiarutelu koolikultuuri teemal 1. dets 2022 – KOKKUVÕTE

  1. detsembril 2022 toimus Eesti Haridusfoorumi korraldatud veebiarutelu koolikultuuri rollist üleminekul eestikeelsele haridusele, mille juhatas sisse Marju Lauristin. Veebiarutelu põhines Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi teaduri Maria Erssi järeldoktorantuuri uuringul eesti ja vene koolide õpilaste agentsusest ehk tegevusvõimekusest pealkirjaga „Kuivõrd õppijat võimestav on eesti- ja venekeelne kool Eestis?“. Maria Erss on uuringut  tutvustanud ka Postimehes (vt https://arvamus.postimees.ee/7645312/maria-erss-eesti-keelele-uleminekust-jaab-vaheks-kui-ei-muutu-koolikultuur).…

 • Eesti Haridusfoorumi arutelu „Kuidas kujundada kohalikku hariduspoliitikat?“

  Aeg: 11. november 2022 kell 13–17 Koht: Tallinna Ülikool Astra maja (Narva mnt 29, ruum A-046) Päevajuht: Marika Saar, haridusentusiast Arutelul keskendusime erinevate osapoolte vahelisele koostööle kohaliku hariduspoliitika kujundamisel. Eraldi keskmes oli koostöö koolijuhtide ja koolipidaja vahel. Arutelul esitleti ka koolijuhtide ja koolipidajate seas läbi viidud küsimustiku tulemusi. Päevakava Ettekanded kell 13.00–14.30 Paus 14.30–14.45  Paneeldiskussioon…

 • Seminar “Eesti haridus – individuaalsed õpirajad ja avatud haridusruum”

  11. detsembril 2021 korraldas Eesti Haridusfoorum seminari “Eesti haridus – individuaalsed õpirajad ja avatud haridusruum”, mis toimus Tallinnas kohvikus Lummus (Müürivahe 20). Seminari sissejuhatuseks esitas Marju Lauristin ülevaate Hariduse arengukava 2035 võtmeküsimustest. Seminar toimus kerilaua formaadis ning seda juhtis Ene-Silvia Sarv. Seminari päevakava: 11.00-11.20 – rakendamine, sissejuhatus, enesemääratlus rühmadesse 11.20-12.00 – I rühmatöö “Ideaal” 12.00-12.30 –…