Seminar “Eesti haridus – individuaalsed õpirajad ja avatud haridusruum”

11. detsembril 2021 korraldas Eesti Haridusfoorum seminari “Eesti haridus – individuaalsed õpirajad ja avatud haridusruum”, mis toimus Tallinnas kohvikus Lummus (Müürivahe 20).

Seminari sissejuhatuseks esitas Marju Lauristin ülevaate Hariduse arengukava 2035 võtmeküsimustest.

Seminar toimus kerilaua formaadis ning seda juhtis Ene-Silvia Sarv.

Seminari päevakava:

11.00-11.20 – rakendamine, sissejuhatus, enesemääratlus rühmadesse

11.20-12.00 – I rühmatöö “Ideaal”

12.00-12.30 – I üldistung “Ideaalid”

12.30-13.00 – II rühmatöö “Kogemused ja adutud idud“

13.00-13.30 – II üldistung “Kogemused ja adutud idud“

13.30-14.00 – lõuna, mõnus arutelu

14.00-14.30 – III rühmatöö “Vajalikud-võimalikud sammud“

14.30-15.00 – III üldistung “Vajalikud-võimalikud sammud“

15.00-15 30 – IV rühmatöö “Tegevuste ettepanekud-sisud-osalushindamine”. Väljund – ca 5 ettepanekut igalt rühmalt tegevuste/algatuste üldtabelisse ja nende osalushindamine.

15.30-16.00 – lõppsõnad – refleksioon – (järeltegevuste ettepanekud) rühmadelt ja peakeerutajatelt.

Seminar-kerilaua kokkuvõte ilmus 13. jaanuari 2022 Õpetajate Lehes.

Peakeerutaja Ene-Silvia Sarve kokkuvõte.