Silt: arengukava 2035

  • Seminar “Eesti haridus – individuaalsed õpirajad ja avatud haridusruum”

    11. detsembril 2021 korraldas Eesti Haridusfoorum seminari “Eesti haridus – individuaalsed õpirajad ja avatud haridusruum”, mis toimus Tallinnas kohvikus Lummus (Müürivahe 20). Seminari sissejuhatuseks esitas Marju Lauristin ülevaate Hariduse arengukava 2035 võtmeküsimustest. Seminar toimus kerilaua formaadis ning seda juhtis Ene-Silvia Sarv. Seminari päevakava: 11.00-11.20 – rakendamine, sissejuhatus, enesemääratlus rühmadesse 11.20-12.00 – I rühmatöö “Ideaal” 12.00-12.30 –…