Ümarlaud “Inimeseks õppimine ja kasvamine Eesti kultuuriruumis” 7. mail 2018

Esmaspäeval, 7. mail 2018 Eesti Rahvusraamatukogus. Üritusele pääseb kutsega.

Ümarlaual leiab aset mõttevahetus teadus- ja haridusinimeste ning kaunite kunstide esindajate vahel.

Korraldajad loodavad, et mõttevahetus aitab adekvaatsemalt tajuda, kuidas hindab Eesti avalikkus inimese olukorda tänases Eestis ja maailmas, kus, nagu teame, on  surve loodusele ületamas looduse taluvuspiire, kus järjest agaramalt toimetavad iseõppivad ja iseotsustavad masinad ja valitsevad suured geopoliitilised pinged.

Keskustelu peaks keskenduma vastuste otsimisele järgmistele küsimustele:

  • Milline on inimese seisund Eestimaal? Mis rõõmustab, mis paneb muretsema?
  • Kuhu me tahaksime jõuda selles keerukamaks muutuvas maailmas?
  • Kuidas saaks kultuuri-, hariduse- ja teadusvaldkonna inimesed üksteist toetada ja vastastikku rikastada inimeseks kujunemise keerukas protsessis?


Ümarlauda modereerib Indrek Treufeldt.

Ümarlaual väljaöeldud mõtted on lähtekohaks 23.−25. novembrini 2018 toimuvale kongressile „Inimese areng ja õppimine Eesti kultuuris“. Kongressi algatajad lähtuvad äratundmisest, et maailm on muutunud keerukamaks ja inimese olukord heitlikumaks. See olukord vajab mõtestamist ja uute sihtide väljatöötamist, mis osutub võimalikuks ainult erinevate kultuurivaldkondade koostöös. Kongressil on kõne all kolm valdkonda – haridus/ kasvatuskultuur, teaduskultuur ja kaunid kunstid − ning nendevaheline koostöö.

Korraldajad:

Eesti Kultuuri Koda   | Eesti Haridusfoorum   | Eesti Teaduste Akadeemia