Silt: 2012

  • Suurfoorum 2012

    Miks haridusmuutused visalt ellu jõuavad?  27. aprill 2012, Swissotel Tallinn, Tornimäe 3 Elukestva õppe/haridusstrateegia projektis 2020 (www.haridusfoorum.ee) on üheks keskseks väljakutseks „liikumine arengu- ja koostöökeskse õpikäsituse suunas”, st küsimus õppimise ja õpetamise praktika otsustavast muutmisest isiksuse arengu ja sotsiaalselt küpse, enesekindla isiksuse kujunemise suunas. Et selline praktika valdav pole, sellest räägivad liigsuured (põhikoolist) varase väljalangemise,…

  • 10.02.2012 seminar

    Eesti  Haridusfoorumi seminar „Elukaar  ja õppimine“ Eesti haridusstrateegia projekti väljakutsete arutelu 10.02.2012 hotell Euroopa, Tallinn EESTI HARIDUSSTRATEEGIA PROJEKTI VÄLJAKUTSETE ARUTELU Seminarist osavõtnud organisatsioonid: Eesti Vabaharidusliit, Andras, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Tallinna Ülikool, Eesti Haridusfoorum. Lähteülesanne Eesti elukestva õppe strateegia 2020 koostamiseks Olav Aarna, EHF juhatus 2010. aasta septembris sõlmiti kokkulepe Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorumi ning Haridus-…