Suurfoorum 2019

EHF foorum 2020: Individuaalsed õpirajad avatud haridusruumis

18. veebruar 2020 kell 11.00-17.45 Meriton ParkInn hotellis Toompuiestee 27, Tallinn

Foorumil käsitletakse individuaalseid õpiteid/õpiradasid, mis on sõnastatud haridusstrateegiat 2035 ettevalmistavates dokumentides kui kogu elukaare jooksul jätkuvat individualiseeritud õpet, kus ühiskonna arengust tulenevate eesmärkide saavutamiseks kavandatakse õppija ja õpetaja koostöös õpiprotsessi, mis arvestab õppija huve, vajadusi, võimeid, individuaalset õpistiili, eeldab õppija aktiivset osalust (agentsust) ning sisu, meetodite ja õppimise rütmi kohandamist vastavalt õppija individuaalsetele vajadustele. Individuaalne õpitee on võimestava kooli selgroog.

Foorumil arutleme, milline peaks olema avatud haridusruum kooli ümber? Kas ja kus meie haridusilmas on juba täna õpiradadega teistest ette jõutud ja kuhu võiks jõuda aastaks 2035.

PÄEVAKAVA

11.00 Kogunemine ja tervituskohv
11.30-11.35 Foorumi avamine – Reet Laja, Eesti Haridusfoorum

Modereerib professor Marju Lauristin
11.35-11.45   HTM asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts
11.45-12.15 Ettekanne professor Margit Sutrop “Õpirajad avatud õpikeskkonnas”
12.15-13.30 I paneeldiskussioon
Õppetöö individualiseerimine avatud õpiruumis: head praktikad õmblusteta õpikeskkonna loomisel. Kuidas kool avaneb?
Modereerib Ene-Mall Vernik-Tuubel, Eesti Haridusfoorum
Panelistid: Kaisa Keisk, Tartu Linnavalitsus; Krista Saadoja, Õpetajate Ühenduste Koostöökoda, Oru Põhikooli õppejuht; Liivi Raudsepp, Tartu Kutsehariduskeskus; Merike Kaste, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium; Svetlana Variku, Palupera Põhikool; Tuulike Kivestu, Tartu Kunstikool; Urve Krause Pärnu Kuninga tn Põhikool

13.30-14.45 Töötoad Mida individuaalsed õpirajad ja avatud õpiruum annab õppijale, mida ühiskonnale? Kuidas kool tuleb toime muutuva olukorraga?

4 teemat (8 laudkonda) – teemad ja eestvedajad

1. Tuleviku võtmepädevused kujunevad tänaste üldpädevuste kaudu. Ene-Mall Vernik-Tuubel, Eesti Haridusfoorum
2. Avatud õpiruumi kogemused ja (üld)pädevused õpilase pilgu läbi. Marcus Ehasoo, Eesti Õpilasesinduste Liit; Eleri Pilliroog, Eesti Üliõpilaskondade Liit
3. Kuidas kooli juhtimine avatud haridusruumis toimib? Kooli juhtimine ja koolipidaja avatud haridusruumis. Toomas Kruusimägi, Tallinna Inglise Kolledži direktor
4. Kuidas muuseumipedagoogid panustavad põhikooli riikliku õppekavaga sätestatud võtmepädevuste arengusse? Virve Tuubel, Eesti Rahva Muuseum

Vt arutelude kokkuvõtteid SIIN

14.45-15.15 kohvipaus
15.15-16.15 Töötubade kokkuvõtted. Modereerib professor Marju Lauristin VAATA VIDEOT
16.15-17.15 II paneeldiskussioon VAATA VIDEOT
Teaduse, hariduse ja kultuuri sümbioos – Haridusstrateegia 2035 rakendamine. Kongressist strateegiani – kuidas edasi.
Modereerib Joonas Hellerma
Panelistid: Marju Lauristin, Tarmo Soomere, Tiiu Kuurme, Krista Loogma, Jaak Prints.

17.15-17.45 Ettekanne dotsent Airi Liimets „Inimeseks kasvamine“ VAATA VIDEOT