Suurfoorum 2017

Ühiskonna muutumine, refleksiivsus ja õppimine

Prof. Marju Lauristin

Märkmeid Rooma konverentsilt

Prof. Jüri Engelbrecht

World Bank Development Report 2018

Prof. Mati Heidmets

Refleksiivsusest tänases hilismodernses ühiskonnas

Prof. Viive-Riina Ruus

Õppimine ja õpiühiskond 21. sajandi Eestis õppimis-kerilaua põhjal

Prof. Ene-Silvia Sarv