Silt: suurfoorum 2017

  • Suurfoorum 2017

    Ühiskonna muutumine, refleksiivsus ja õppimine Prof. Marju Lauristin Märkmeid Rooma konverentsilt Prof. Jüri Engelbrecht World Bank Development Report 2018 Prof. Mati Heidmets Refleksiivsusest tänases hilismodernses ühiskonnas Prof. Viive-Riina Ruus Õppimine ja õpiühiskond 21. sajandi Eestis õppimis-kerilaua põhjal Prof. Ene-Silvia Sarv