Suurfoorum 1997

EESTI HARIDUSFOORUM ’97

HARIDUSE KÄTTESAADAVUSEST JA KVALITEEDIST ÕPIÜHISKONDA PÜRGIVAS EESTIS

31. OKT – 2. NOV 1997 NARVA-JÕESUU Sanatooriumi Kultuurikeskuses ja Narva-Jõesuu Keskkoolis

Haridusfoorumile oli valitud 304 delegaati.

Haridusfoorumi 1997 toimkonna esimees ENE-MALL VERNIK-TUUBEL ütles foorumit avades: ” Tänaseks foorumiks ette-almistatud materjalid toovad välja mõned sotsiaalsed grupid, kelle jaoks hariduse kättesaadavus on muutunud ja muutumas probleemiks.

Me toome teieni mõningaid analüüsiandmeid, mis näitavad, kus on valusamad kohad ja kus lähiajal võiks väga kiiresti ette võtta mõned arengukavad, mõned projektid, küsimaks, kuidas aidata ree peale neid, kes on sealt maas, ja kuidas leida haridusvõimalusi neile, kelle vajadustele ja huvidele praegune haridussüsteem ei vasta.”

Ta selgitas, et lisaks tema poolt tehtava peaettekande “Hariduse kättesaadavusest ja kvaliteedist õpiühiskonda pürgivas Eestis” arutusele, tuleb läbi töötada veel neli teemade blokki, kus igaühes on ettekanne, siis järgneb paneeldiskussioon ja rühmatööd. Rühmatööde kokkuvõttest kujuneb haridusfoorumi otsuse projekt.

I paneel ” Hariduse kättesaadavuse sotsiaalsed ja regionaalsed aspektid”.

Ettekande tegi PEETER KREITZBERG, Tallinna aselinnapea ja paneelis esinesid:

 • Silvija Mõttus, Eesti Lasteaednike Liidu esimees;
 • Arvi Leosk, Võru MV Haridusosakonna juhataja;
 • Viive Tüür, Pärnu Raeküla Gümnaasiumi õpetaja;
 • Reet Linnas, Võru Huvikooli director;
 • Lehte Jõemaa, Eesti Õpetajate Liidu esimees;
 • Andres Adamson, Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse director;
 • Raivo Vilu, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
 • Toomas Kink, Lähte Ühisgümnaasiumi director

Kokkuvõtte paneeli tööst tegi Peeter Kreitzberg.

II paneel “Tööjõuturg ja haridus”

Ettekande tegi IIMAR LINK, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor .

Paneelis esinesid:

 • Anne Rebane, Majandusministeeriumi ettevõtluse arengu osakonna juhataja;
 • Linnar Viik, ÜRO Eesti esinduse nõunik;
 • Tiia Tali, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja projektijuht;
 • Heino Leevald, Eesti Inseneride Kutseliidu juhatuse esimees;
 • Viive Ruus, Tallinna Pedagoogikaülikooli professor;
 • Toomas Tenno, Tartu Ülikooli professor;
 • Neeme Rand, Kuressaare Ametikooli director;

Kokkuvõtte paneeli tööst esitas Marje Pavelson, Tallinna Linna-uurimise Instituudi vanemteadur.

III paneel “Muukeelne haridus Eestis”

Ettekanne MATI HEIDMETS, Tallinna Pedagooguikaülikooli sotsiaal-teaduskonna dekaanilt.

Paneelis esinesid:

 • Raivo Vilu, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
 • Elsa Gretškina, Vene Erakooli “Polüloog” director;
 • Larissa Vassiltšenko, Tartu Ülikooli dotsent;
 • Marje Pavelson, Tallinna Linnauuringute Instituudi vanemteadur;
 • Aleksandr Dusman, Ida-Virumaa rahvusvähemuste ümarlaud;
 • Ene-Silvia Sarv, Tallinna Pedagoogikaülikooli teadur;
 • Arne Piirimägi, Kiviõli 1. Keskkooli director;

Repliigid:

 • Marju Lauristin, Tarti Ülikkooli professor;
 • Silvi Vare, Keeleameti nõunik;
 • Enn Siimer, Viljandi Kultuurikolledži rektor.

Kokkuvõtte paneeli tööst Raivo Vilult, Tallinna Tehnikaülikooli professorilt.

IV panel “Laps ja lapsevanem”

Ettekanne INGER KRAAV, Tartu Ülikooli dotsent.

Paneelis esinesid:

 • Sulev Alajõe, lapsevanem;
 • Mari-Epp Täht, Saku Lastepäevakodu “Terake” juhataja;
 • Ene-Mall Vernik-Tuubel, Pühajärve Põhikooli direktor;
 • Mai Maser, Avatud Eesti Fondi programmi “Hea Algus” projektijuht;
 • Pille Valk, Tartu Ülikooli lektor;
 • Eva Haamer, Eesti Nägemispuuetega Laste Vanemate Liidu juhatuse esimees;
 • Ene-Silvia Sarv, Tallinna Pedagoogikaülikooli teadur.

Kokkuvõtte paneeli tööst tegi Sirje Priimägi, Tartu Ülikooli õppejõud.

Haridusfoorumile esitas pöördumise Viie Kooli Koostöölepingu Liidu esindaja Margo Loor.

Ettekandega Eesti hariduse hetkeseisust esines haridusminister MAIT KLAASSEN.

Aruande Eesti Haridusfoorumi ’97 toimkonna tööst tegi toimkonna esimees ENE-MALL VERNIK-TUUBEL.

Aruande Sihtasutuse Eesti Haridusfoorum tööst esitas juhatuse esimees Heino Levald.

Repliikidega esinesid:

 • Ene-Margit Tiit, Eesti Statistikaselts;
 • Arne Piirimägi, Kiviõli 1. Keskkooli director;
 • Merle Lõhmus, Assotsiatsioonist “Andras”;
 • Tiia Palmaru, Eesti Raadio haridussaadete juhataja;
 • Mait Klaassen, haridusminister.

EESTI HARIDUSFOORUMI ’97 LÕPPDOKUMENDI ESITAS redaktsioonikomisjoni esimees, Tallinna Tehnikaülikooli rektor OLAV AARNA.

Ülevaate tegi EHF juhatuse liige Jüri Jürivee.

Loe põhjalikumat ülevaadet:

 • Eesti Haridusfoorum ´97 Hariduse kättesaadavusest ja kvaliteedist õpiühiskonda pürgivas Eestis – Tallinn 1997
 • Eesti Haridusfoorum ’97 Hariduse kättesaadavusest õpiühiskonda pürgivas Eestis. Materjalide kogumik eesti, vene ja inglise keeles. Hariduse tugisüsteemid paljukultuurilises Eestis, Ida-Virumaal – Jõhvi 1997