Suurfoorum 2007

HARIDUSFOORUM 2007 – PÕHIKOOL ANNAB PÕHJA

11. ja 12. jaanuaril 2008 Võrumaa Kutseõppekeskuses Väimelas.

Osavõtjaid 152.

Eelfoorumid:

 • 13. augustil 2007 –„Sillamäe – legendid ja tegelikkus” – Sillamäe Kutsekeskkoolis, osavõtjaid 39.
 • 3. novembril 2007 – „Alus- ja põhiharidus – elukestva õpihuvi kujundamise alus” Tartu Õpetajate Seminaris, osavõtjaid 65.
 • 1.detsembril 2007 – „ Õpetaja erinevate ootuste risttules” Tallinna Ülikoolis, osavõtjaid 42.

Õpime igas eas, igal ajal ja igas kohas!

11.30 Avamine:

 • Haridusfoorumi toimkonna esimees Olav Aarna
 • Võru maavanem Ülo Tulik
 • Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Tanel Linnus

11.45 Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese tervitus

11.55 Haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase ettekanne koos küsimustele vastamisega

12.30 Haridusfoorumi toimkonna esimehe Olav Aarna ettekanne „Elukestva õppe baas – kontseptuaalne raamistik”

13.00 Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogiakeskuse avamine

Lõuna

15.00 Paneeldiskussioon teemal „Millist põhikooli (ühtluskooli) me tahame?”; modereerib Haridus- ja Teadusministeeriumi koolikorralduse osakonna piirkonna kuraator Ene-Mall Vernik-Tuubel; panelistid:

 • Regionaalminister Vallo Reimaa
 • Tallinna Ülikooli professor Priit Reiska
 • Eesti Lastevanemate Liidu eestseisuse liige Liisa Pakosta
 • Tallinna Ülikooli dotsent Tiiu Kuurme
 • Kildu Põhikooli direktor Enn Siimer
 • Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Jakob Kübarsepp
 • Akadeemia Nord professor Peeter Järvelaid
 • Haridus- ja Teadsuministeeriumi asekantsler Katri Raik

17.00 Kohvipaus

17.30 Rühmatöö teemal „Millist põhikooli (ühtluskooli) me tahame?” – korraldatud sihtrühmade (lapsevanemad, õpilased, õpetajad, …) kaupa

19.30 Vastuvõtt foorumist osavõtjatele

21.00 Öödiskussioon (Eesti arengu laiema konteksti ja valikute teemal arutlevad kaitseminister Jaak Aaviksoo ja Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen)

12. jaanuar 2008

9.00 Heade kogemuste paneel, modereerib Tallinna 21. Kooli arendusjuht Juta Hirv; panelistid:

 • Krabi Põhikooli direktor Ale Sprenk
 • Pühajärve Põhikooli direktor Miia Pallase
 • Põlva Lasteaed Mesimumm õpetaja Maiki Kruuda
 • Jõõpre Põhikooli huvijuht Ülle Varik
 • Tallinna 21. Kooli õpilane Merilin Piipuu
 • Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilane Robert Lang
 • Mõniste Kooli direktor Maarika Niiduma
 • Võru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Pille Liblik
 • Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühenduse õppekava arendaja Külli Volmer
 • Pärnu Väikese Vabakooli klassijuhataja Ilona Must
 • Laupa Põhikooli direktor Kaarel Aluoja
 • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Tiia Mikson
 • Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Viive-Riina Ruus

11.00 Kohvipaus

11.30 Rühmatöö haridusstrateegia lähteülesande ning haridusstrateegia sisu ja protsessi teemadel (töörühmad samad, mis eelmisel päeval)

13.00 Lõuna

14.00 Poliitikute ja analüütikute ümarlaud Eesti haridusstrateegia lähteülesande ning haridusstrateegia sisu ja protsessi teemadel, modereerib Tallinna Ülikooli haridusuuringute instituudi direktor Krista Loogma; panelistid:

 • Riigikogu liige Helmer Jõgi
 • Riigikogu liige Karel Rüütli
 • Kärdla Ühisgümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa
 • Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Viive-Riina Ruus
 • Audentese Ülikooli dotsent Kaarel Haav
 • 15.30 Vaatlejate (Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Tanel Linnus, Rapla Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe, Rakvere Vene Gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit) kokkuvõtted foorumist

16.00 Foorumi lõpetamine

Ülevaate koostas Jüri JÜRIVEE, EHF juhatuse liige.