Suurfoorum 2015

„Haridusfoorum – osalusdemokraatia vabalava”

-> Eesti Haridusfoorumi tegevusest 1995–2015. Vaade tulevikku.
Ene-Mall Vernik-Tuubel

-> Listiaasta 2015 – rohkem minevikku!
Raivo Juurak

-> Mõeldes ühiskonnale, haridusele ja Haridusfoorumile. Arutlused stsenaariumide Eesti Haridus – 2015 (1997/98) teemal.
Ene-Silvia Sarv

Vaata ka:
Suurfoorum 2015 kava

Eesti Haridusfoorum ja Eesti Haridusfoorumi 2015. a toimkond tänavad kogumiku toetajat: Haridus- ja Teadusministeerium.

Toimetajad: Raina Vürmer, Liis Turu
Koostaja: Reet Laja, Liis Turu
Fotod: Mari Sofia Piir