Eesti Haridusfoorum 2015 kava

„Haridusfoorum – osalusdemokraatia vabalava”

30. oktoobril 2015
Tartu Ülikooli aulas (Ülikooli 18)

KAVA

I osa

10.30 – 11.00   Tervituskohv
11.00 – 11.10     Foorumi avamine. Reet Laja, Eesti Haridusfoorum
11.10 – 11.20     Muusikaline tervitus
11.20 – 11.50     Ene-Mall Vernik-Tuubeli ja Olav Aarna ettekanne „Ülevaade Eesti Haridusfoorumi tegevusest 1995 – 2015 ja vaade tulevikku“
                          Martin Saar EHF hariduslistist
                          Ettevõtja monoloog
11.50 – 13.00     „Milline on Eesti haridus 2015?“
1997 aastal ennustasid neli EHF liiget Eestile nelja arengustsenaariumit: a) õpiühiskond, b) korporatiivne ühiskond, c) rahvusühiskond ja d) turuliberaalne ühiskond. Milline neist on täide läinud? Arutlevad Viive-Riina Ruus, Ene-Silvia Sarv, Krista Loogma, Maria Erss, Ülle Luisk, Priit Kruus, Martin Saar jt.
Priit Kruusi monoloog Õpetaja Tammiku rehabiliteerimise teemal.
13.00 – 13.30     Haridusministrite arutelu Eesti haridussüsteemi käekäigust
Paneelis osalevad 20 aasta jooksul ametis olnud haridusministrid. Tõnis Lukas, Mait Klaassen jt.
*Igal panelistil palutakse teha kolm ettepanekut Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide saavutamiseks.
13.30 –13.50      Haridus- ja teadusministeeriumi tervitus. Mart Laidmets
13.50 – 14.00     Tartu Ülikooli rektori tervitus. Volli Kalm
14.00 – 15.00     Lõunavaheaeg

II osa

15.00 – 16.10     Töötoad – Vaba lava
Arutlusdemokraatia klassiruumis – kolmes auditooriumis toimuvad samaaegselt uuenduslikud ja põnevad ühiskonnaõpetuse vabalavatunnid põhikooli- ja gümnaasiumi klassidele. Järgnevad õpetaja kommentaarid tunnile.
Töötubasid koos õpilastega viivad läbi:
Jüri Jekimov, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumist. Kas Eesti on kaks Eestit. 
Veronika Kim ja Jana Jõgeva, Tartu Annelinna Gümnaasiumist. Ajalootund 1934. aasta riigipöördest. 
Mihkel Laar, Raatuse Koolist.  Mesopotaamia (Tänapäeva Süüria ja Iraaki alade asustamine, rahvaste rändamised. Piirkonna olulisus tollel hetkel ja tänapäeval)
Igas töötoas on kõrvalseisev vaatleja, kes hiljem suures saalis töötoa ideid reflekteerib ja edasi arendab.
16.10 – 16.50     Sõnavõtud TÖÖTUBADE kokkuvõtteks
Prof. Raivo Vetik, Ene-Mall Vernik
Prof. Emeritus Viive-Riina Ruus,  Ene-Silvia Sarv
Prof. Voldemar Kolga, Juta Hirv
16.50 – 17.10     Europarlamendi liige Marju Lauristin „Eesti haridusuuendustest Euroopa Parlamendist vaadatuna“  
17.10  – 17.50    Päeva lõpetuseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets ja õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver ettekanne Elukestva õppe strateegia (EÕS) rakendusprogrammide praeguse seisu ja arengute teemal
17.50                     Vastuvõtt foorumist osavõtjatele