Silt: 2015

 • Eesti Haridusfoorumi tegevusest 1995–2015. Vaade tulevikku

  1. Haridusfoorumi tekkelugu1.1. Eesti NSV õpetajate kongress, 26.-27. märts 1987 – uuendusliku liikumise algus. Kujunesid välja töörühmad, kes püüdsid teoreetiliselt põhjendada ENSV hariduseksperimendi vajalikkust ja seda ka ellu viia. Tegemist oli haridusreformi algatamisega altpoolt ja juhtimisega ülalt. 1.2. Eesti hariduse mõttetalgud, haridusplatvorm ja haridustöötajate konverents. Vabariigi haridusminister E. Gretškina avas 12. mail 1987 Vabariiklikus Õpetajate…

 • Eesti Haridusfoorum 2015 kava

  „Haridusfoorum – osalusdemokraatia vabalava” 30. oktoobril 2015Tartu Ülikooli aulas (Ülikooli 18) KAVA I osa 10.30 – 11.00   Tervituskohv11.00 – 11.10     Foorumi avamine. Reet Laja, Eesti Haridusfoorum11.10 – 11.20     Muusikaline tervitus11.20 – 11.50     Ene-Mall Vernik-Tuubeli ja Olav Aarna ettekanne „Ülevaade Eesti Haridusfoorumi tegevusest 1995 – 2015 ja vaade tulevikku“                          Martin Saar EHF hariduslistist                          Ettevõtja monoloog11.50 – 13.00     „Milline on Eesti haridus…

 • Suurfoorum 2015

  „Haridusfoorum – osalusdemokraatia vabalava” -> Eesti Haridusfoorumi tegevusest 1995–2015. Vaade tulevikku.Ene-Mall Vernik-Tuubel -> Listiaasta 2015 – rohkem minevikku!Raivo Juurak -> Mõeldes ühiskonnale, haridusele ja Haridusfoorumile. Arutlused stsenaariumide Eesti Haridus – 2015 (1997/98) teemal.Ene-Silvia Sarv Vaata ka:Suurfoorum 2015 kava Eesti Haridusfoorum ja Eesti Haridusfoorumi 2015. a toimkond tänavad kogumiku toetajat: Haridus- ja Teadusministeerium. Toimetajad: Raina Vürmer,…

 • Mõeldes ühiskonnale, haridusele ja Haridusfoorumile

  Arutlused stsenaariumide “Eesti Haridus – 2015 (1997/98) teemal” Ene-Silvia Sarv Stsenaarium on võimalikust tulevikust jutustav lugu. See võib esile tuua mõned olulised sündmused, peamised osalejad ja nende motiivid, loob pildi sellest, kuidas maailm toimib. Stsenaariumide loomine/konstrueerimine ja kasutamine aitab inimestel uurida, milline võib tulevik olla ja milliseid probleeme selles elamine võib kaasa tuua. (Scenarios, ……

 • Listiaasta 2015 – rohkem minevikku!

  Raivo Juurak EHF-i diskussioonilisti kõnejuht Rohkem minevikku! Jah, just selle sõnapaariga võiks kokku võtta 2015. aasta diskussioonide sisu Eesti Haridusfoorumi diskussioonilistis (hariduslist). Mis on muidugi groteskne, sest minu kui kõnejuhi ootus on olnud alati just vastupidine – rääkida võimalikult palju hariduse tulevikust. Juhtus aga nii, et 2015. aastal eelkõige protestiti selle vastu, mis on hariduse…

 • “Õpetaja vabalava I” ülevaade

  14. mail leidis Tallinnas Energia avastuskeskuses aset esimene “Õpetaja vabalava”, kus astus üles kaks õpetajat, kes etendasid pealtvaatajatele oma põnevaid ja kooliuuenduslikke klassitunde. Pelgulinna gümnaasiumi õpetaja Petri Asperk etendas arvutiõpetuse tundi ning Haabersti Vene Gümnaasiumi õpetaja Liina Norit kandis publikule ette keelekümblusklassi matemaatikatunni. Esimesena astus oma kolmanda klassi arvutitunniga üles Petri Asperk Pelgulinna Gümnaasiumist. Ta…

 • Irene Käosaar, HTM tegevusplaanist / 22.08.14

  “Veebruaris 2014 võttis Vabariigi Valitsus vastu Elukestva õppe strateegia 2020 (EÕS), hetkel on Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ülesandeks selle strateegia programmide koostamine. Sisuliselt on need programmid, mille abil EÕS-s püstitatud eesmärgid ja ülesanded ellu viiakse. EÕS’s on 5 peamist eesmärki: muutuv õpikäsitus, õpetajate ja koolijuhtide professionaalsus, suurem seotus töömaailmaga, valikute ja võimaluse tagamine ning digipööre.…