Silt: 2020

 • 05.12.2020 tööandjate seminar

  EHF tööandjate seminari kokkuvõte Seminar tööandajatega toimus 5. detsembril 2020 Eesti Haridusfoorumi juubeliürituste sarja foorumi “EHF 2020: Tulevikukool – avatud haridusruum” raames. Haridusstateegia 2035 üheks keskseks ideeks on paindlikud individuaaliseeritu õpiteed, personaliseeritud õpe avatud haridusruumis. Kuna töökeskkond on pea igal eluetapil inimeste õppimise üheks olulisemaks osaks, eeldab individuaalsete õpiteede ja avatud haridusruumi kontseptsioon tõhusa(ma)t koostööd…

 • 20.11.2020 Digitulevik hariduses

  Eesti Haridusfoorumi 25. suurfoorum “Tulevikukool – avatud haridusruum” raames toimus 20.11.2020 virtuaalne eelfoorum “Digitulevik hariduses”, mis koondas erinevate sihtgruppide eksperte, kes arutlesid digiteemadega seotud problemaatikat. Päevakorral oli personaalsete õpiteed võimalikkus digivahendeid kasutades ning digitaristu (riist- ja tarkvara) hetkeseis ning tulevikuvajadused. EHF poolt olid organiseerijad Maria Erss (õppekavateooria dotsent, TLÜ), Kristi Mets-Alunurm (haridusvaldkonna referent, TLÜ AR…

 • Eesti avatud haridusruum ja kool – 2020 => 2035

  Eesti avatud haridusruum ja kool – 2020 => 2035 20. oktoobril 2020 Tallinna Rahvaülikooli Vanalinna majas Eelfoorumi formaat: ettemõtluskerilaud (forsight-rotaator)Mängujuht ehk peakeerutaja: Ene-Silvia SarvKonsultandid: Valdo Ruttas, Margus Maksimov, Jüri Plink, Jüri Ginter, Agu VisselKaaskeerutajad: kõik osalejad.  Koroona-perioodi õppimine, õpetamine ja toimetulemine uudse olukorraga oli nii katsumus kui saavutus kõigile asjaosalistele. Ekraani-esine elu kevadel ja selle…

 • Suurfoorum 2020 – EHF 25!

  Eesti Haridusfoorumi 25. suurfoorumEHF 2020 “Tulevikukool – avatud haridusruum” Suurfoorum toimub sel korral seoses erilise ajaga töötubade ja seminaride reana, mis algasid novembris 2020 ning kestavad 2021 kevadeni, mil loodetavasti saame suuremas seltskonnas tähistada ka EHF 25. juubelit. Juubeliüritused toimuvad kas veebipõhiste või ruumis ja veebis põimitud üritustena, keskendudes küsimustele: milline on/võiks olla Eesti kooli/haridusruumi…

 • Eelteade: EHF suurfoorum 2020

  EHF’2020′  “Tulevikukool – avatud haridusruum” 5. dets Tallinna ülikoolis hübriidfoorumina Oktoobris 1995 asutatud Eesti Haridusfoorum (EHF) on olnud veerandsada aastat Eesti haridusavalikkuse, õpetajaskonna ja õppijate ühiseks aruteluplatvormiks, haridusvisioonide loojaks ja haridusstarteegiate algatajaks. Eesti Haridusfoorumi töögrupp osales tihedalt ka Eesti 2035 haridusvisoonide loomisel ja haridusstrateegia 2035 koostamisel. Haridusvisooni ja -strateegia 2035 kandvaks ideeks on õppijakeskse haridusmudeli…

 • Enesejuhtimise rõõmud ja valud distantsõppejärgse tarkusena

  18. septembril 2020 ilmus Õpetajate Lehes EHF juhatuse liikme ja ühe Haridusfoorumi uuringu “Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis” läbiviija Maria Erssi artikkel “Enesejuhtimise rõõmud ja valud distantsõppejärgse tarkusena”. Artiklis keskendub Maria uuringutulemustele toetudes enesejuhtimise apsektile. Artikkel on loetav SIIN.

 • Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis

  Haridusfoorumi uuring “Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis” toimus veebiküsitlusena viimasel karantiininädalal (12-18 mail). Uurimisküsimused valmistasid ette EHF eksperdid prof Krista Loogma, PhD Maria Erss (TLÜ), prof Marju Lauristin (TÜ) ning Reet Laja. Uuringu ette valmistamises ja vastuste analüüsis osalesid ka teenekad hariduseksperdid Ene-Mall Vernik-Tuubel ja Ene-Silvia Sarv. Uuring toimus Eesti Haridusfoorumi ja…

 • Pilootuuring: Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses kaugõppes

  Haridusfoorumi uuring “Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis” toimus veebiküsitlusena viimasel karantiininädalal (12-18 mail). Uurimisküsimused valmistasid ette EHF eksperdid prof Krista Loogma, PhD Maria Erss (TLÜ), prof Marju Lauristin (TÜ) ning Reet Laja. Uuringu ette valmistamises ja vastuste analüüsis osalesid ka teenekad hariduseksperdid Ene-Mall Vernik-Tuubel ja Ene-Silvia Sarv. Uuring toimus Eesti Haridusfoorumi ja…

 • 12. juunil toimus EHF ja HITSA arutelu koroonakriisi aegse distantsõppe kohta

  12. juunil 2020 toimus aruteluring ZOOMis EHF, HITSA ja HTM esindajate vahel, kus arutleti distantsõppe esialgsete kogemuste üle. HITSA esindaja Heli Aru-Chabilan andis ülevaate HITSA kogemustest. Põhipunktidena koorusid välja järgmised õppetunnid: Eesti Haridusfoorumi juhtgrupi poolt viidi läbi kiirküsitlus õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele koroonakriisiaegse distantsõppega toimetuleku kohta. Uuring toimus veebiküsitlusena viimasel karantiininädalal (12-18 mail). EHF facebooki lehtede…

 • Ümarlaud Tulevikutöö ja tulevikuharidus 22. jaanuaril Tallinnas

  Eesti Haridusfoorum koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldas 22. jaanuaril Tallinnas ümarlaua ‘TULEVIKUTÖÖ JA TULEVIKUHARIDUS’, mille eesmärgiks oli pakkuda täiendavat sisendit ‘Haridusstrateegiasse 2035’ ja ettepanekuid selle alusel kavandatavate konkreetsete programmide koostamisel. Ümarlaua kava 22. jaanuar 2020 kell 14.00-17.00 Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse väike saal   Sissejuhatavad sõnavõtud Robert Lippin, HTM kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu asekantsler ESITLUS Arto Aas, Eesti…

 • PULSE – täiskasvanuhariduse edendamine nutika lähenemisega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes

  Kuue riigi (Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Hispaania) partnerid viivad ellu Erasmus + strateegilise partnerluse projekti PULSE – täiskasvanuhariduse edendamine nutika lähenemisega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes. Projekti eesmärgiks on arendada innovaatilisi, kvaliteetseid ja paindlikke täiskasvanute õppimisviise nutikatele väikeettevõtetele. Siht- ja sidusrühmad: täiskasvanuhariduse arendajad ja pakkujad, nutikate väikeettevõtete personaliarenduse spetsialistid, avalikud asutused, kes vastutavad hariduse…

 • 24. jaanuaril tähistatakse üle maailma rahvusvahelist hariduse päeva

  Sel aastal on päeva keskseks teemaks õppimine inimeste, planeedi, õitsengu ja rahu nimel ning päeva tähistatakse nii UNESCO peakorteris Pariisis kui ÜRO  peakorteris New Yorkis. Üleilmse hariduse päeva tähistamise eesmärgiks on tõmmata tähelepanu haridusele kui inimõigusele ning ainsale võimaluse, kuidas inimkonna ees seisvatele probleemidele lahendusi leida, sest nii üleilmseid kui kohalikke probleeme saavad lahendada vaid haritud,…

 • Ülevaade OECD projektist „Haridus 2030“

  Pille Liblik, Haridus- ja teadusministeerium, üldharidusosakonna asejuhataja (õppekavad),projekti „Haridus 2030“ koordinaator Eestis 2016‒2018 Üha kiirem üleilmastumine ja tehnika areng ehmatab meid enneolematute sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaga seotud väljakutsetega, aga avab samal ajal lõpmatult palju võimalusi inimeste heaolu parandamiseks. 2018. aastal kooliteed alustanud lastest saavad 2030. aastaks noored täiskasvanud, kes hakkavad täitma töökohti, mida pole veel…

 • Irene Käosaar, HTM tegevusplaanist / 22.08.14

  “Veebruaris 2014 võttis Vabariigi Valitsus vastu Elukestva õppe strateegia 2020 (EÕS), hetkel on Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ülesandeks selle strateegia programmide koostamine. Sisuliselt on need programmid, mille abil EÕS-s püstitatud eesmärgid ja ülesanded ellu viiakse. EÕS’s on 5 peamist eesmärki: muutuv õpikäsitus, õpetajate ja koolijuhtide professionaalsus, suurem seotus töömaailmaga, valikute ja võimaluse tagamine ning digipööre.…

 • Eesti Haridusfoorumi seminar-ümarlaua „Sihiseadmisest tegudeni!“ (22.08) kokkuvõte

  Eesti Haridusfoorumi korraldatud seminar-ümarlaual “Sihiseadmisest tegudeni!”, mis toimus augustikuu eelviimasel reedel Tallinna 21. Kooli auditooriumis, tulid ettekandmisele ja arutlusele peaasjalikult õpetaja kutse ja koolitamisega seotud teemad. Haridusanalüütik Krista Loogma esitles seminaril TALIS 2013[1] uuringu tulemusi, andes õpetaja pädevustele ja rollile õppeprotsessis ning Eesti haridussüsteemis ka enda eksperdinägemuse. Ettekande esitluse slaide saate näha ja alla laadida SIIN. Peamiste…

 • Viive-Riina Ruusi sissejuhatav artikkel ümarlaua temaatikale, 17.12.2013

  Eesti Haridusfoorumi ümarlaud 17.12.2013: EESTI – INNOVAATILISTE ÕPIKESKKONDADE KATSELABOR JA MUSTERRIIK Arutelu taust Ümarlaua arutelul lähtume Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eelnõust (EÕS 2020) ja eesmärgiks on toetada EÕS 2020 elluviimist eelkõige HTM poolt kavandatava temaatilise programmi „Uue õpikäsituse rakendamine“ raames. Ümarlaud taotleb anda omapoolse tõuke selle programmikoostamiseks. Teiseks lähtekohaks on OECD kaasaegne käsitlus õpikeskkondadest, mis…

 • Haridus- ja teadusministri ettekanne

  Haridus- ja Teadusministeerium01.02.2011 Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase avaettekanne Eesti haridusstrateegia arutelul Tallinnas Haridusstrateegia protsess, mis formaalselt algas kolmepoolse leppe sõlmimisega Eesti Koostöö Koja, Eesti Haridusfoorumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) vahel 2009. aasta septembris, on jõudnud vahefinišisse. Vajadust ühtse haridusstrateegia järgi, mis haaraks kogu elukestva õppe spektrit, on Eestis tunnetatud kogu taasiseseisvumise 20 aasta…