Eesti avatud haridusruum ja kool – 2020 => 2035

Eesti avatud haridusruum ja kool – 2020 => 2035

20. oktoobril 2020 Tallinna Rahvaülikooli Vanalinna majas

Eelfoorumi formaat: ettemõtluskerilaud (forsight-rotaator)
Mängujuht ehk peakeerutaja: Ene-Silvia Sarv
Konsultandid: Valdo Ruttas, Margus Maksimov, Jüri Plink, Jüri Ginter, Agu Vissel
Kaaskeerutajad: kõik osalejad. 

Koroona-perioodi õppimine, õpetamine ja toimetulemine uudse olukorraga oli nii katsumus kui saavutus kõigile asjaosalistele. Ekraani-esine elu kevadel ja selle kombinatsioonid tavaõppega sügisel – on selles kogemuses midagi, mis viitab haridusruumi muutumise/muutmise võimalustele?
Õppimine-õpetamine-kasvatus on üks tegevus- ja mõtteväli, mis toimub kolmel tasandil: inimene, kogukond/organisatsioon, ühiskond (sootsium, kultuur, riik jne). “Koroonakogemus” oli “šokiteraapia”, võimalik murdepunkt paber-pastakas keskkonnalt avatud haridusruumi suunas, ühetaoliselt õpirajalt – personaliseeritud õpiraja suunas.

 Keskseid märksõnu:

  • avatud haridusruum => ideaalis puuduvad “seinad” kooli, kodu, huvihariduse, e-õppe/võrgukeskkonna, muuseumide, elukeskkonna jmt vahel;
  • individuaalne õpirada => õppijal/õppijale on võimalik kujundada (kujuneb) võimete, huvide ja arengu kohane õpirada läbi kogu elu;
  • rakenduslikud/organisatoorsed aspektid => koostöö, õppekavad ja ainekavad vmt, tunniplaan jmt, IÕK – individuaalne õppekava, HEV-õppijad, …
  • meie tähendusväljad ja väärtused.

Kerilaua – kollektiivse mõttetegevuse – tulemusena tekkis osalejate kogemustele ja teadmisele tuginev olevikulise kaardistus ning sõnastati suunad, ideed, algatused 21. sajandi haridusega, sh kooliharidusega seonduvaks (uuringuteks, tegevusteks kodus, veebis, organisatsioonis, sootsiumis, ühiskonnas jne). S.t. suunduti KÄESOLULT VÄESOLULE, VÄESOLULT ETTEVÕTMISTENI.
(NB! Kerilaud on Eestis 80-90ndatest alates kujunenud koosmõtlemise vorm, mille loojaks ja kultiveerijaks on Talgujate kogukond.)

Kerilaudlased-koosmõtlejad jagunesid 3 rühma:

Kool (kooliõppekava, haridusruum) = summa (klass/õpetaja + www + kodu + muuseum, muusikakool jne).

Kodu (mudel haridusruumi osana) = pereliikmed + rollid + vahendid + ettevalmistus/tugi…

Õppija (õpirada, põhi- ja keskkool, huvikool, kutsekool, kolledž jm). 

Rühmatööde ja üldistungite käigus visandusid mõned trendid, mis võiksid täiendada nii EHF, koolide kui Eesti haridus 2035 seniseid vaatevälju.

Kerilaua põhjalik KOKKUVÕTE

Kerilaua kajastus Õpetajate Lehes (23.10.2020): Raivo Juurak. Kerilaudadel uuriti meie hariduse tulevikku

Tänud toetajatele-osalejatele, eriti Tallinna Rahvaülikoolile, Eesti Õpetajate Liidule, Õpetajajate Ühenduste Koostöökoja Kogukonnale, Eesti Haridusfoorumi liikmetele ja muidugi õpilastele ning lapsevanematele.