MTÜ liikmed ja juhatus

MTÜ liikmed

Juriidilised isikud

Eesti Lasteaednike Liit
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Õpetajate Liit
Eesti Üliõpilaskondade Liit

Füüsilised isikud


Aet Rauk
Annika Remmel
Astrid Sildnik
Eimar Veldre
Ene-Silvia Sarv
Heiki Haljasorg
Heiki Koov
Janne Liidik
Kaarel Haav
Kaie Piiskop
Kerda Eiert
Krista Loogma
Kristjan-Julius Laak
Kristi Mets-Alunurm
Lea Danilson-Järg
Leif Kalev
Maria Erss
Maria Rahamägi
Marika Saar
Marju Lauristin
Meedi Neeme
Olav Aarna
Peeter Pärtel
Raivo Juurak
Raul Järg
Reet Laja
Stanislaw Nemeržitski
Tiina Jääger
Viive Jüriso

MTÜ juhatus

MTÜ Eesti Haridusfoorum juhatus 2023/2024:

Reet Laja
Krista Loogma
Maria Erss
Astrid Sildnik
Marju Lauristin
Heiki Haljasorg
Marika Saar

Liikmemaks

Konto
EE421010220016200017 (SEB Pank)

Eraisikust liikmete aastamaks on 20 eurot, juriidilistel isikutel 40.