EHF 2021 juubelifoorum

„Eesti hariduse tulevikuvaated - EHF25“

Aeg ja koht: 11. juunil k 11-18 Tartus HTM aulas (Munga 18)

 

KAVA

11.00–11.15 Avamine (Reet Laja)   

11.15–11.40 Avapaneel EHF ajaloost: Reet Laja, Olav Aarna, Raivo Juurak ja Ene-Silvia Sarv  VIDEO

Teadvustame laiemalt Eesti Haridusfoorumi näitel vabaühenduste rolli ja kogemust: EHF roll oluliste ja päevakorral olevate teemade püstitajana haridusavalikkuses, erinevate hariduse sihtgruppide ja sidusgruppide vahel tasakaalustajana ning küsimuste püstituse kaudu suunajana leidmaks konstruktiivseid lahendusi haridusprobleemidele.

11.40–12.10 Minister Liina Kersna ettekanne Kriisijärgsest olukorrast eesti hariduses: kuidas edasi? (ettekanne + küsimused) VIDEO (Liina Kersna ja Asko Tamme)

12.10–12.20 Tartu Linna haridusjuhtide poolne tervitus (abilinnapea Asko Tamme)

12.20–12.55 Eesti hariduse visioon 2035. Ideedest tegelikkuseni. Kriisi õppetunnid. (Krista Loogma ja Marju Lauristin) ESITLUS VIDEO

12.55–13.45 Lõunapaus

13.45–15.00 Paneeldiskussioon ’Digipööre hariduses – kriisi õppetunnid ja tulevikuvaated’ (juhatab Kristi Mets-Alunurm) Sissejuhatav ESITLUS VIDEO
Teemad ja eksperdid:

  • Digilahendused Eesti lasteaias ja koolis. Mis on Eesti haridusele kasulik ehk Eesti diginduse OMA ASI. (Kristi Stahl - Väike Päike digilasteaed digila.eu, Urmas Heinaste)
  • Digipedagoogika: kuidas tasakaalustada hariduses parimal viisil uusi digivõimalusi ja isiksuse arengut, sotsiaalseid, kultuurilisi ja ökoloogilisi pädevusi. (Mario Mäeots, Margus Pedaste - osaleb distantsilt)
  • Digilahenduste arendamine. Arendatud ja loodud hariduse programmide ja platvormide majanduslik ja tehnoloogiline sõltuvus. Tehnoloogia tellijate ja kasutajate (koolid, õpetajad, õpilased) vajaduste arvestamine ja kooskõlastamine. (Aivar Hiio, Birgy Lorenz)

 
15.00–16.10 Paneeldiskussioon ’Hariduse ja tööturu muutuvad suhted’ (juhatab Krista Loogma) VIDEO
Teemad ja eksperdid:

  • Tööoskuste ja pädevuste kujunemise uued mustrid: töö iseloomu ja tööturu nõudmiste ühildamine kutse- ja kõrghariduse õppekavadega. Minikraadid (Olav Aarna) ESITLUS
  • Eesti tööturu nõudmiste muutumine digi- ja rohepöörde kontekstis (Helen Sooväli-Sepping)
  • Üldpädevuste arendamine huvitegevuse kaudu. (Halliki Põlda)
  • Tööandjate perspektiiv – töökoha roll, täiend- ja ümberõppe vajadused koroonajärgsel ajal (Ants Sild)
  • Oskused, mida „õpetas“ 2020 kevadine koroona-kriis? (Krista Loogma) ESITLUS

 
16.10–16.35 Kohvipaus

16.35–17.45 Paneeldiskussioon ’Kriisikogemused ja tuleviku õpetaja’ (juhatab Maria Erss) VIDEO (paneeldiskussioon ja lõpudiskussioon)
Teemad ja eksperdid:

Viimase aasta distantsõppe tingimustes kogetud individuaalsete õpiteede ja avatud haridusruumi mõtestamine ja sellega seotud uued väljakutsed õpetajatele ning õpetajate järelkasvu ning ameti jätkusuutlikkuse probleemid ja lahendused. Kõne alla tuleb ka erivajadustega laste, seal hulgas andekate laste haridusvajadustega arvestamine distantsõppe ajal. Oma kogemusi ja teadmisi viimase aasta hariduskorraldusest ja õpetajakutse tulevikuvaadetest jagavad Tallinna Reaalkooli ajalooõpetaja ja õppealajuhataja Madis Somelar, Liis Reier Prantsuse lütseumist ja Raili Vilt Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Narva linnapea Katri Raik. 
 

17.45–18.00 Lõpudiskussioon ja avaldus (juhatab Marju Lauristin) AVALDUSE tekst

18.00 Lõpetamine – Reet Laja