Silt: 1995

  • Eesti Haridusfoorumi tegevusest 1995–2015. Vaade tulevikku

    1. Haridusfoorumi tekkelugu1.1. Eesti NSV õpetajate kongress, 26.-27. märts 1987 – uuendusliku liikumise algus. Kujunesid välja töörühmad, kes püüdsid teoreetiliselt põhjendada ENSV hariduseksperimendi vajalikkust ja seda ka ellu viia. Tegemist oli haridusreformi algatamisega altpoolt ja juhtimisega ülalt. 1.2. Eesti hariduse mõttetalgud, haridusplatvorm ja haridustöötajate konverents. Vabariigi haridusminister E. Gretškina avas 12. mail 1987 Vabariiklikus Õpetajate…

  • EESTI HARIDUSKONVERENTSI JÄTKUKONVERENTS

    TARTUS  27. ja 28. OKTOOBRIL 1995 Konverents toimus Tartu Ülikooli aulas Konverentsi avas Ene-Mall Vernik-Tuubel, projekti Eesti Hariduskonverents `95 juht. Ta tuletas meelde, et 22. aprillil Tallinnas alanud konverents otsustas: Jätkukonverentsile oli valitud 272 delegaati erinevatest organisatsioonidest. Jätkukonverentsi ettevalmistamine jäi redaktsioonikomisjoni ülesandeks. Komisjon pakkus jätkukonverentsile kuulamiseks ja aruteluks järgmised ettekanded: Valitakse konverentsi juhatus: Valiti kahekümne…

  • Suurfoorum 1995

    Eesti Haridusfoorumist Idee Eesti Haridusfoorumist hakkas kujunema pärast 1994. aasta mais Tartu Ülikoolis ja Kadrina Keskkoolis toimunud rahvusvahelist konverentsi “Paradigmaatilised muutused hariduses 20. sajandi lõpus”. Sealt saadud uued ideed tekitasid Haridustöötajate Koolituskeskuse töötajates vajaduse arutleda “uutest tuultest” ja moodustus nn Haridusseminar, kus jõuti tõdemuseni, et Eesti haridus balansseerib kaose ja taastotalitarismi piiril ja selle kolmandaks…