Silt: 2000

  • Suurfoorum 2000

    EESTI HARIDUSFOORUM 2OOO ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE ÕPIÜHISKONNAS 8.–9. DETSEMBER 2000 TARTU ÜLIKOOLIS Foorumile oli valitud 210 delegaati. Foorumit avades ütles HARTIDUSFOORUMI 2000 toimkonna esimees OLAV AARNA, et EESTI HARIDUSFOORUM võib pidada oma esimest juubelit – tegutsetud on juba viis aastat – kuna natukene rohkem kui viis aastat tagasi otsustati selles samas ülikooli aulas moodustada EESTI…