Silt: ene-mall vernik-tuubel

 • Kaasteelise mälestuseks…

  In memoriam Ene-Mall Vernik-Tuubel. 21. jaanuaril 2021 lahkus meie hulgast pärast pikaajalist rasket haigust hea kolleeg, Eesti Haridusfoorumi asutajaliige Ene-Mall Vernik-Tuubel.

 • Eesti Haridusfoorumi tegevusest 1995–2015. Vaade tulevikku

  1. Haridusfoorumi tekkelugu1.1. Eesti NSV õpetajate kongress, 26.-27. märts 1987 – uuendusliku liikumise algus. Kujunesid välja töörühmad, kes püüdsid teoreetiliselt põhjendada ENSV hariduseksperimendi vajalikkust ja seda ka ellu viia. Tegemist oli haridusreformi algatamisega altpoolt ja juhtimisega ülalt. 1.2. Eesti hariduse mõttetalgud, haridusplatvorm ja haridustöötajate konverents. Vabariigi haridusminister E. Gretškina avas 12. mail 1987 Vabariiklikus Õpetajate…

 • Mida teha kutseõppest väljalangevusega. Ene-Mall Vernik-Tuubel

  1. Tänane seis ja riiklikud eesmärgid Õpingute katkestamise tänane seis on toodud alljärgneval graafikul.  Täna on kutseõppest väljalangevus 17–22%. Katkestamise vähendamise alal viimastel aastatel riigis keskmiselt saavutusi pole. Väljalangevuse näitajad kooliti/õppekavarühmiti/regiooniti/aastati varieeruvad suurtes piirides. Võib vist küll kokkuvõtteks öelda, et me täna ei kontrolli väljalangevust. Suur hulk seni kasutatud meetmeid pole aidanud väljalangevust kutseõppest kontrolli…

 • Eesti Haridusfoorum 2014 „Haridusuuendajate kokkutulek“ – kokkuvõte rühmatöödest

  Koostanud: Ene-Mall Vernik-Tuubel Rühmatöö lähtus arusaamast, et „Elukestva õppe strateegias“ kirjeldatud nn uuenev õpikäsitlus on soovina kirjeldatud juba 1989. a. mõttetalgutel ja on kogu iseseisvusaja haridusideoloogias olemas olnud – nii PGSis kui üldhariduse õppekavades. Kuid senini on põhilisi etteheiteid meie koolile, et õpetamine on ainekeskne, õppija arengule pööratakse tähelepanu tagasihoidlikult. Rühmatöö eesmärk oli tuua välja…