Silt: lehte jõemaa

  • Õpetaja, pedagoogikateadlane Viive-Riina Ruus (3.09.1936 –11.07.2018)

    Eesti Õpetajate Liidule oli Viive-Riina Ruus hea kaasteeline, kes oli tark nõustaja ja abistaja ning hea ühiskondliku tunnetusega. Ta on toeks olnud õpetajate liidu taasasutamisel. Muudatuste ajal muutuvas Eestis oli õpetajaskonnal keeruline ümber häälestuda, uues haridusolukorras kohaneda. Viive-Riina aitas õpetajatel lahti mõtestada uut õppekava, milles oli täiesti teistsugune, nõukogude koolist erinev hariduse paradigma, sest õppekava…