Silt: margaret archer

  • Refleksiivsusest tänases hilismodernses ühiskonnas

    M. Archer ajalooliselt domineerivatest refleksiivsustest Viive-Riina Ruus Refleksioon on olnud üks olulisemaid teemasid Ameerika  filosoofilise pragmatismi esindajate (James, Peirce ja  Dewey) tekstides. Seda peamiselt seoses vajadusega mõtestada kogemust ja praktilist tegevust. Näiteks Dewey   (1910)  väitel  tekib vajadus  reflekteerimise järele ambivalentsetes  situatsioonides,  mis seavad inimese dilemmade ja alternatiivsete lahenduste ette. Sellistes olukordades toimivad  inimesed erinevalt: ühed…