Silt: piret õunapuu

  • Muuseumiharidusest

    Piret Õunapuu Eesti Muuseumiühingu juhatuse liige Muuseumihariduse all mõistetakse tavaliselt eelkõige koolidele mõeldud konkreetseid programme. Õpetajad tulevad oma õpilastega muuseumi ja neil on seal võimalus osaleda muuseumi pedagoogide ettevalmistatud programmis, mis tavaliselt koosneb näituse külastamisest koos giidiga ja seejärel mingist käelisest tegevusest, milleks tavaliselt on joonistamine või meisterdamine.Mina tahaks käsitleda teist vaatenurka muuseumiharidusele. See ei…