Silt: suurfoorum 2005

  • Suurfoorum 2005

    EESTI HARIDUSFOORUM 2005 ELUKESTEV KUTSEÕPE – SILLAD JA TÕKKED 27. JA 28. jaanuaril 2006 Jõhvi Kontserdimajas ja Jõhvi Gümnaasiumis 118 osavõtjat Eelfoorumid: Suurfoorumi Jõhvis 27.01.2006 avas HTM abiminister ERKKI PIISANG ettekandega ELUKESTVAST ÕPPEST, ÜLD- JA KUTSEHARIDUSEST Ta peatus järgmistel probleemidel: VÄLJAKUTSED KAASAJASTUVALE KUTSEÕPPELE ANDRES PUNG, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja pööras oma…