Silt: viive-riina ruus

 • Õpetaja, pedagoogikateadlane Viive-Riina Ruus (3.09.1936 –11.07.2018)

  Eesti Õpetajate Liidule oli Viive-Riina Ruus hea kaasteeline, kes oli tark nõustaja ja abistaja ning hea ühiskondliku tunnetusega. Ta on toeks olnud õpetajate liidu taasasutamisel. Muudatuste ajal muutuvas Eestis oli õpetajaskonnal keeruline ümber häälestuda, uues haridusolukorras kohaneda. Viive-Riina aitas õpetajatel lahti mõtestada uut õppekava, milles oli täiesti teistsugune, nõukogude koolist erinev hariduse paradigma, sest õppekava…

 • Kallis Viive!

  Surm on ülekohtune, sageli ootamatu, aga kindlasti möödapääsmatu. Usun, et Sinu ootamatust lahkumisest möödunud päevade jooksul on iga siinolija meenutanud Sinuga seotud seiku ja püüdnud enda jaoks mõtestada Sinu rolli enda elus, aga kindlasti ka laiemalt. Minu jaoks on võimalus kõneleda kirikus elus esmakordne ja erakordne, aga Sina olid ka erakordne inimene. Seistes siin pühakojas…

 • Refleksiivsusest tänases hilismodernses ühiskonnas

  M. Archer ajalooliselt domineerivatest refleksiivsustest Viive-Riina Ruus Refleksioon on olnud üks olulisemaid teemasid Ameerika  filosoofilise pragmatismi esindajate (James, Peirce ja  Dewey) tekstides. Seda peamiselt seoses vajadusega mõtestada kogemust ja praktilist tegevust. Näiteks Dewey   (1910)  väitel  tekib vajadus  reflekteerimise järele ambivalentsetes  situatsioonides,  mis seavad inimese dilemmade ja alternatiivsete lahenduste ette. Sellistes olukordades toimivad  inimesed erinevalt: ühed…

 • Õpetamise vabalava Narva Vanalinna Riigikoolis

  Viive-Riina Ruus Eesti Haridusfoorum 2016. aasta 14. oktoobril külastasid Eesti Haridusfoorumi esindajad Nelly Orissaar, Tiina Erik (kaameraga) ja Viive-Riina Ruus ning Tatjana Ševtšenko Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Natalia Samusseva ja Ilona Bondarenko Kiviõli Koolist ja Leena-Rootamm-Valter Tartu Ülikooli Narva kolledžist Narva Vanalinna Riigikoolis 45 minuti kestel (11.00-11.45) muusika- ja ühiskonnaõpetuse, ajaloo ja eesti keele tunde erinevates vanuseastmetes.…

 • Viive-Riina Ruusi sissejuhatav artikkel ümarlaua temaatikale, 17.12.2013

  Eesti Haridusfoorumi ümarlaud 17.12.2013: EESTI – INNOVAATILISTE ÕPIKESKKONDADE KATSELABOR JA MUSTERRIIK Arutelu taust Ümarlaua arutelul lähtume Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eelnõust (EÕS 2020) ja eesmärgiks on toetada EÕS 2020 elluviimist eelkõige HTM poolt kavandatava temaatilise programmi „Uue õpikäsituse rakendamine“ raames. Ümarlaud taotleb anda omapoolse tõuke selle programmikoostamiseks. Teiseks lähtekohaks on OECD kaasaegne käsitlus õpikeskkondadest, mis…