Eesti Haridusfoorumi distantsõppe jätku-uuring 2021

Teist aastat järjest viis Eesti Haridusfoorum (EHF) koostööleppe alusel Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi distantsõppega toimetuleku uuringut. 2021. aasta uuring “Teine koroonakevad õpilaste, õpetajate ja lastevanemate pilgu läbi” on jätk 2020 kevadel läbiviidud uuringule “Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses kaugõppes” .

Jätku-uuringu teostasid EHF eksperdid emeriitprofessor Marju Lauristin (TÜ), professor Krista Loogma (TLÜ), PhD Maria Erss (TLÜ), MA Ene-Silvia Sarv ning TLÜ kasvatusteaduste magistrant Leena Sirp.

Uuringu põhieesmärkideks oli:

  • kontrollida 2020. aastal läbiviidud uuringu järelduste paikapidavust ja fikseerida uued tendentsid;
  • lähtudes õppijakeskse hariduse kontseptsioonist selgitada distantsõppe (edasipidi DÕ) kogemuste põhjal õpilaste enesejuhtimise arendamise sõlmprobleeme nii distantsõppe kui ka tavaõppes tingimustes;
  • selgitada DÕ mõju kõigi osalpoolte vaimsele tervisele ja heaolule;
  • tuua laiemalt esile DÕ õppetunnid virtuaalkeskondades toimuva õppe jaoks;
  • Hinnata DÕ soovitatavust kontaktõppe täienduse või alternatiivina tavatingimustes.

Uuringuga saab tutvuda SIIN